Skip to Content Skip to footer
Aby zobaczyć zawartość specyficzną dla Twojej lokalizacji, wróć do kraju lub regionu, który odpowiada Twojej lokalizacji.
Sugestie
  • Brak sugestii
  • 1. Czy mogę używać tego klucza sprzętowego w systemie Mac OS lub Chrome OS?
  • 2. Czy wielu użytkowników może się zalogować się na jedno konto Windows i zarejestrować różne odciski palców?
  • 3. Co się stanie, jeśli zgubię czytnik VeriMarkTM? Czy ktoś może ukraść z niego moje dane odcisków palców?
  • 4. Co to jest U2F?
  • 5. Czy mogę używać procesu U2F do logowania na kontach Google za pomocą przeglądarki IE Edge lub Firefox?
  • 6. Aktywowałem proces logowania U2F na Facebooku, ale za pomocą klucza sprzętowego nie mogę się zalogować na swoim koncie Facebook na innym komputerze. Dlaczego?
  • 7. Czy mój klucz odcisków palców VeriMark ™ można zarejestrować na nowym urządzeniu lub odciskach palców?
1. Czy mogę używać tego klucza sprzętowego w systemie Mac OS lub Chrome OS? Chevron Icon

Odpowiedź: Nie, obecnie obsługiwane są tylko systemy Windows 10/8.1/7.

2. Czy wielu użytkowników może się zalogować się na jedno konto Windows i zarejestrować różne odciski palców? Chevron Icon

Odpowiedź: Tak – na jednym koncie Windows można zarejestrować wiele odcisków palców dla wielu użytkowników; maksymalna liczba odcisków palców wynosi 10.

3. Co się stanie, jeśli zgubię czytnik VeriMarkTM? Czy ktoś może ukraść z niego moje dane odcisków palców? Chevron Icon

Odpowiedź:

a) Możesz logować się na swoje konto Windows za pomocą zwykłego hasła lub kodu PIN, dopóki nie odzyskasz lub nie zastąpisz czytnika VeriMarkTM.

b) W przypadku logowania U2F można nadal korzystać ze zwykłego hasła z wiadomości OTP w telefonie i w ten sposób logować się do kont Google, Dropbox i innych.

c) Obraz/plik odcisku palca jest plikiem zaszyfrowanym poprzez bezpieczny algorytm, więc można go przechowywać w ustawieniach laptopa, co oznacza, że można kupić inny czytnik VeriMarkTM i kontynuować używanie rozwiązania.

4. Co to jest U2F? Chevron Icon

Odpowiedź: U2F U2F jest połączeniem skrótowców FIDO i U2F (lub Universal 2nd Factor) – jest to otwarty standard uwierzytelniania, który zapewnia pękom kluczy, telefonom komórkowym i innym urządzeniom mobilnym bezpieczny dostęp do dowolnych usług internetowych. Dodatkowe informacje: – FIDO Universal 2nd Factor.

Ta technologia pozwala na zwiększanie poziomu bezpieczeństwa usług online w ramach istniejącej infrastruktury hasłowej poprzez dodanie silnego drugiego składnika logowania użytkownika. Użytkownik, tak jak wcześniej, loguje się za pomocą nazwy użytkownika i hasła. W usłudze w dowolnym momencie może zostać wyświetlony monit o zastosowanie drugiego składnika. Silny drugi składnik pozwala na uproszczenie haseł (np. można stosować 4-cyfrowy PIN) bez naruszania poziomu bezpieczeństwa. W przypadku tego produktu drugim składnikiem byłby odcisk palca.

Podczas rejestracji i uwierzytelniania użytkownik wprowadza drugi składnik logowania, po prostu dotykając palcem obszar czujnika linii papilarnych. Z urządzenia FIDO U2F można korzystać we wszystkich usługach online, które obsługują protokół w przeglądarkach internetowych.

5. Czy mogę używać procesu U2F do logowania na kontach Google za pomocą przeglądarki IE Edge lub Firefox? Chevron Icon

Odpowiedź: Nie, obecnie przeglądarki IE Edge ani Firefox nie wdrożyły FIDO. Aktualnie z procesu U2F można korzystać tylko w przeglądarce Google Chrome. W przyszłości, jeśli przeglądarki IE Edge lub Firefox zaczną obsługiwać FIDO U2D, firma Kensington rozważy odpowiednią aktualizację sterowników. Najnowsze aktualizacje i informacje będą publikowane na naszej witrynie internetowej.

6. Aktywowałem proces logowania U2F na Facebooku, ale za pomocą klucza sprzętowego nie mogę się zalogować na swoim koncie Facebook na innym komputerze. Dlaczego? Chevron Icon

Odpowiedź: W oparciu o aktualne działanie rozwiązań FIDO U2F i VeriMarkTM dane odcisków palców należy zarejestrować za pośrednictwem konta Windows, a następnie należy zarejestrować każdy komputer z rozwiązaniem VeriMarkTM (z własnym odciskiem palca) na koncie U2F. Oznacza to, że jeśli masz dwa (lub więcej) laptopy/urządzenia, musisz zarejestrować swój klucz U2F poprzez te same konta na każdym laptopie/urządzeniu. Jeśli korzystasz z komputera publicznego, sugerujemy uzyskiwanie haseł do logowania na konto za pomocą wiadomości SMS.

7. Czy mój klucz odcisków palców VeriMark ™ można zarejestrować na nowym urządzeniu lub odciskach palców? Chevron Icon

Odpowiedź: Twój klucz linii papilarnych VeriMark ™ można zarejestrować ponownie za pomocą tego samego konta na innym urządzeniu. Lub może być ponownie zarejestrowany na tym samym koncie i tym samym urządzeniu z różnymi odciskami palców. Upewnij się, że nadal używasz tego samego konta z kluczem odcisków palców VeriMark ™.