SD4842P USB-C Dock

SD4842P USB-C Dock

met 73% gerecycled plastic

Klik hier voor meer info

Skip to Content Skip to footer
Als u content wilt bekijken die specifiek is voor uw locatie, gaat u terug naar het land of de regio die overeenkomt met uw locatie.

Suggesties

  • Geen Suggesties

Site Pages

Chevron Icon

 

 

Informatie over productgarantie

Bij Kensington hanteren we de hoogste normen voor onze producten. Dit ondersteunen we met een verscheidenheid aan garanties. Dankzij deze normen zijn we toonaangevend op het gebied van accessoires voor desktop- en mobiele apparaten en gelden we al meer dan 40 jaar als 'The Professionals' Choice'™ voor organisaties van over de hele wereld. Gebruik de zoekfunctie hieronder om de garantiedetails van uw product te bekijken. U kunt ook op een van de tabbladen onder de zoekfunctie klikken om de details van onze dekkingsmodellen te lezen.

Zoeken in productdatabase

  • Twee jaar beperkte garantie
  • 3 jaar beperkte garantie
  • Vijf jaar beperkte garantie
  • Tien jaar beperkte garantie
  • Garantie met beperkte levensduur
Twee jaar beperkte garantie Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garandeert gedurende twee jaar na datum van aanschaf dat dit product bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. KENSINGTON heeft de keuze het onder deze beperkte garantie vallende

defecte apparaat te repareren of te vervangen. Bewaar het aankoopbewijs met datum als bewijs van de datum van aankoop. Mogelijk hebt u dit nodig voor service op basis van deze garantie. Voor de geldigheid van deze garantie moet het product zijn gehanteerd en gebruikt in overeenstemming met de bij deze beperkte garantie behorende instructies. Deze beperkte garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Deze beperkte garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met de apparatuur die is aangegeven op de verpakking van het product. Controleer de gegevens op de verpakking of neem contact op met de technische ondersteuning van KENSINGTON. Deze garantie heeft geen invloed op eventuele andere wettelijke rechten die u van rechtswege heeft. Neem contact op met KENSINGTON op www.kensington.com of met een van de onderstaande nummers voor technische ondersteuning voor de garantieservice procedure.

AFWIJZING VAN GARANTIE

MET UITZONDERING VAN DE IN DIT DOCUMENT VERSTREKTE BEPERKTE GARANTIE EN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH VAN RECHTSWEGE BESTAAN, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE.

BEPAALDE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

OP BASIS VAN HET BOVENSTAANDE HEBT U ALLEEN RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT. KENSINGTON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR OF VERVANGING VAN APPARATUUR, UITVALTIJD, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN, WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIET TEGENSTAANDE DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF IN GEVAL ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN ZIJN EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NOOIT MEER BEDRAGEN DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENVERNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK TEVENS ANDERE RECHTEN DIE VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND EN VAN REGIO TOT REGIO.

3 jaar beperkte garantie Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garandeert dat dit product gedurende 3 jaar na de aankoopdatum bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. KENSINGTON heeft de keuze het onder deze beperkte garantie vallende defecte apparaat te repareren of te vervangen. Bewaar het aankoopbewijs met datum als bewijs van de datum van aankoop. Mogelijk hebt u dit nodig voor service op basis van deze garantie. Voor de geldigheid van deze garantie moet het product zijn gehanteerd en gebruikt in overeenstemming met de bij deze beperkte garantie behorende instructies. Deze beperkte garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Deze beperkte garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met de apparatuur die is aangegeven op de verpakking van het product. Controleer de gegevens op de verpakking of neem contact op met de technische ondersteuning van KENSINGTON. Deze garantie heeft geen invloed op eventuele andere wettelijke rechten die u van rechtswege heeft. Neem contact op

met KENSINGTON op www.kensington.com of met een van de onderstaande nummers voor technische ondersteuning voor de garantieservice procedure.

AFWIJZING VAN GARANTIE

MET UITZONDERING VAN DE IN DIT DOCUMENT VERSTREKTE BEPERKTE GARANTIE EN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH VAN RECHTSWEGE BESTAAN, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE.

BEPAALDE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

OP BASIS VAN HET BOVENSTAANDE HEBT U ALLEEN RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT. KENSINGTON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR OF VERVANGING VAN APPARATUUR, UITVALTIJD, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN, WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIET TEGENSTAANDE DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF IN GEVAL ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN ZIJN EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NOOIT MEER BEDRAGEN DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENVERNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK TEVENS ANDERE RECHTEN DIE VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND EN VAN REGIO TOT REGIO.

Vijf jaar beperkte garantie Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garandeert gedurende vijf jaar na datum van aanschaf dat dit product bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. KENSINGTON heeft de keuze het onder deze beperkte garantie vallende defecte apparaat te repareren of te vervangen. Bewaar het aankoopbewijs met datum als bewijs van de datum van aankoop. Mogelijk hebt u dit nodig voor service op basis van deze garantie. Voor de geldigheid van deze garantie moet het product zijn gehanteerd en gebruikt in overeenstemming met de bij deze beperkte garantie behorende instructies. Deze beperkte garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Deze beperkte garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met de apparatuur die is aangegeven op de verpakking van het product. Controleer de gegevens op de verpakking of neem contact op met de technische ondersteuning van KENSINGTON. Deze garantie heeft geen invloed op eventuele andere wettelijke rechten die u van rechtswege heeft. Neem contact op met KENSINGTON op www.kensington.com of met een van de onderstaande nummers voor technische ondersteuning voor de garantieservice procedure.

AFWIJZING VAN GARANTIE

MET UITZONDERING VAN DE IN DIT DOCUMENT VERSTREKTE BEPERKTE GARANTIE EN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH VAN RECHTSWEGE BESTAAN, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE.

BEPAALDE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

OP BASIS VAN HET BOVENSTAANDE HEBT U ALLEEN RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT. KENSINGTON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR OF VERVANGING VAN APPARATUUR, UITVALTIJD, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN, WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIET TEGENSTAANDE DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF IN GEVAL ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN ZIJN EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NOOIT MEER BEDRAGEN DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENVERNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK TEVENS ANDERE RECHTEN DIE VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND EN VAN REGIO TOT REGIO.

Tien jaar beperkte garantie Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garandeert gedurende tien jaar na datum van aanschaf dat dit product bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. KENSINGTON heeft de keuze het onder deze beperkte garantie vallende defecte apparaat te repareren of te vervangen. Bewaar het aankoopbewijs met datum als bewijs van de datum van aankoop. Mogelijk hebt u dit nodig voor service op basis van deze garantie. Voor de geldigheid van deze garantie moet het product zijn gehanteerd en gebruikt in overeenstemming met de bij deze beperkte garantie behorende instructies. Deze beperkte garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Deze beperkte garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met de apparatuur die is aangegeven op de verpakking van het product. Controleer de gegevens op de verpakking of neem contact op met de technische ondersteuning van KENSINGTON. Deze garantie heeft geen invloed op eventuele andere wettelijke rechten die u van rechtswege heeft. Neem contact op met KENSINGTON op www.kensington.com of met een van de onderstaande nummers voor technische ondersteuning voor de garantieservice procedure.

AFWIJZING VAN GARANTIE

MET UITZONDERING VAN DE IN DIT DOCUMENT VERSTREKTE BEPERKTE GARANTIE EN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH VAN RECHTSWEGE BESTAAN, ZIJN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE. BEPAALDE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

OP BASIS VAN HET BOVENSTAANDE HEBT U ALLEEN RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT. KENSINGTON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES OF HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR OF VERVANGING VAN APPARATUUR, UITVALTIJD, SCHADE AAN EIGENDOM EN CLAIMS VAN DERDEN, WELKE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIET TEGENSTAANDE DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF IN GEVAL ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN ZIJN EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NOOIT MEER BEDRAGEN DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR BOVENVERNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. DEZE BEPERKTE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK TEVENS ANDERE RECHTEN DIE VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND EN VAN REGIO TOT REGIO.

Garantie met beperkte levensduur Chevron Icon

Kensington Computer Products Group (“KENSINGTON”) garandeert uitsluitend de oorspronkelijke koper van dit product van een door Kensington erkende wederverkoper of distributeur dat dit product vrij is van defecten in materiaal en uitvoering bij normaal gebruik en normaal onderhoud. Voordat enige verplichting onder deze beperkte garantie wordt aangegaan, behoudt Kensington zich het recht voor om het beschadigde Kensington-product te inspecteren, waarbij alle kosten van de verzending van het Kensington-product naar Kensington voor inspectie uitsluitend voor rekening van de koper komen. Om een schadevergoeding toegewezen te krijgen volgens deze beperkte garantie dient de koper binnen 60 dagen na het optreden van de klacht een claim bij Kensington in te dienen en dient deze een acceptabel bewijs van oorspronkelijke eigendom (zoals het oorspronkelijke aankoopbewijs, de oorspronkelijke registratie van garantiekaart, de online registratie of overige documentatie die Kensington aanvaardbaar acht) van het product te overleggen. KENSINGTON heeft de keuze om

het onder deze garantie vallende defecte apparaat te repareren of te vervangen. Bewaar het van een datum voorziene aankoopbewijs als bewijs van de datum van aanschaf van de oorspronkelijke koper. U hebt het nodig voor elke service onder deze garantie. Voor de geldigheid van deze garantie moet het product zijn gehanteerd en gebruikt overeenkomstig de bij deze beperkte garantie behorende instructies.

Deze beperkte garantie dekt niet eventuele schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Deze beperkte garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt in combinatie met de apparatuur die is aangegeven op de verpakking van het product. Lees de gegevens op de verpakking of neem contact op met Technische ondersteuning van KENSINGTON. Deze beperkte garantie is niet-overdraagbaar en is niet van toepassing op een koper die het product heeft aangeschaft bij een niet door Kensington geautoriseerde wederverkoper of distributeur, inclusief, doch niet beperkt tot, aankopen welke zijn gedaan op internetveilingsites. Deze garantie laat de eventuele andere wettelijke rechten die u van rechtswege geniet, onverlet. Neem voor de garantieprocedures contact op met KENSINGTON op of via een van de onderstaande nummers voor technische ondersteuning.

AFWIJZING VAN GARANTIE

MET UITZONDERING VAN DE IN DIT DOCUMENT REEDS VERSTREKTE GARANTIE EN BINNEN DE BEPERKINGEN VAN DE WET, WIJST KENSINGTON ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INZOVERRE DAT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES TOCH VAN RECHTSWEGE BESTAAN, WORDEN DERGELIJKE GARANTIES BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE ONDERHAVIGE GARANTIE. BEPAALDE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

REPARATIE OF VERVANGING VAN DIT PRODUCT ZOALS HIERIN IS VOORZIEN, IS UW ENIGE RECHT ALS CONSUMENT. KENSINGTON KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, OMZETDERVING, WINSTDERVING, VERLIES VAN GEBRUIK VAN SOFTWARE, VERLIES DAN WEL HERSTEL VAN GEGEVENS, HUUR VAN

VERVANGENDE APPARATUUR, DOWNTIME, SCHADE AAN EIGENDOM, ALSMEDE AANSPRAKEN/CLAIMS VAN DERDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, WAARONDER DIE MET BETREKKING TOT GARANTIE, CONTRACT, DE WET OF ONRECHTMATIGE DAAD. NIETTEGENSTAANDE DE GELDIGHEIDSDUUR VAN ENIGE BEPERKTE GARANTIE OF ENIGE GARANTIE OP BASIS VAN DE WET, OF INDIEN ENIGE BEPERKTE GARANTIE NIET VOLDOET AAN HAAR EIGENLIJKE DOEL, ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN KENSINGTON NIMMER MEER BEDRAGEN DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN DIT PRODUCT. IN BEPAALDE LANDEN EN STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, IS DE BOVENVERNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE BIEDT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, TERWIJL U TEVENS MOGELIJKE ANDERE RECHTEN GENIET, DIE VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND EN VAN REGIO TOT REGIO.

  • Ondersteuningsperiode voor beveiligingsupdates van het product
Ondersteuningsperiode voor beveiligingsupdates van het product Chevron Icon
Kensington biedt gedurende een bepaalde periode ondersteuning voor beveiligingsupdates voor de netwerkproducten waarvoor beveiligingsvereisten gelden. Raadpleeg het onderstaande document om de specifieke ondersteuningsperiode van uw product te vinden. Als de ondersteuningsperiode wordt verlengd, wordt de nieuwe datum gepubliceerd.

Ondersteuningsperiode voor beveiligingsupdates van het product

Wij zijn er voor u!

Ondersteuning vragen