Skip navigation
Suggestions
 • No Suggestions

 

Aktualizováno dne 22. června 2018

Pro společnost Kensington Computer Products Group EMEA je velmi důležité chránit vaše soukromí. Tyto zásady popisují, jakým způsobem můžeme shromažďovat, spravovat a používat vaše osobní údaje. Rovněž popisují, jaká práva máte s ohledem na používání těchto údajů. Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany soukromí nebo vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese DataPrivacy@acco.com.

Shrnutí těchto zásad

 • Ve společnosti Kensington Computer Products Group EMEA budeme vaše osobní údaje používat výlučně pro účely podnikání, zejména pro poskytování služeb online a zpracování plateb v souvislosti s internetovým obchodem Kensington.
 • Naše společnost využívá ke zpracování osobních údajů naším jménem zpracovatele, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb a platformy pro realizaci našich marketingových kampaní. Využíváme také poskytovatele platebních služeb pro zpracování údajů o kreditní kartě a pro lepší ochranu těchto údajů je sami nezpracováváme ani neuchováváme. Budou-li vaše osobní údaje přenášeny, budou zašifrovány pomocí šifrování SSL 128 bitů.
 • Když nám poskytnete své osobní údaje, zpravidla nebudeme tyto údaje předávat třetím stranám. Přenos dat do společností mimo společnost Kensington EMEA se uskuteční pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování našich služeb, pro zpracování vašich požadavků nebo dotazů nebo pro zpracování vaší objednávky. Dále předáme osobní údaje příslušným orgánům, pokud je to nutné pro splnění všech právních požadavků.  V ostatních případech získáme před přenosem dat třetím osobám váš souhlas.
 • Máte také právo kontroly nad způsobem používání vašich údajů. Pokud se tedy spoléháme na váš souhlas k využití údajů pro marketingové účely, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Vaši žádost zpracujeme co nejrychleji.

Čeho se tento dokument o ochraně osobních údajů týká?

Tyto zásady popisují, jak společnost Kensington EMEA shromažďuje, používá a předává údaje při vašem používání našich webových stránek nebo online služeb, při zakoupení našich produktů a při komunikaci s našimi zaměstnanci zákaznických služeb nebo s naší společností jiným způsobem.

Dále tyto zásady popisují práva na ochranu osobních údajů, včetně práva na vznesení námitky proti různým typům zpracování. Další informace týkající se vašich práv a způsobu jejich použití jsou uvedeny v části „Jaká mám práva?“.

Jaké údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme při vaší interakci s našimi webovými stránkami, při využívání našich webových stránek nebo online služeb při zakoupení našich produktů a při komunikaci s našimi zaměstnanci zákaznických služeb nebo s naší společností jiným způsobem. Patří k nim:

 • Vaše jméno, uživatelské jméno a heslo
 • Osobní nebo firemní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • Vaše pohlaví a datum narození
 • Informace o platbě a doručení, včetně fakturační a doručovací adresy
 • Historie vašich objednávek
 • Vaše marketingové preference, včetně všech svolení, která jste nám dali
 • Informace týkající se prohlížeče nebo zařízení, pomocí kterých přistupujete na naše webové stránky

Jakým způsobem a na jakém právním základě tyto údaje používáme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • V rámci plnění smlouvy nebo podniknutí kroků v souvislosti se smlouvou: To je důležité, pokud u nás učiníte nákup, nebo pokud se účastníte některé z našich propagačních akcí či loterií. K tomu patří:
  • Ověřování vaší identity;
  • Přijímání plateb;
  • Komunikace s vámi;
  • Poskytování služeb zákazníkům; a
  • Zajištění dodávky nebo poskytnutí produktů, cen nebo služeb.
 • Za účelem realizace našeho podnikání a sledování našich oprávněných zájmů.
  • Vaše údaje používáme zejména proto, abychom vám mohli poskytnout požadované produkty a služby a reagovat na komentáře nebo stížnosti, které nám případně sdělíte.
  • Vaše data používáme k monitorování našich produktů, obsahu, služeb a webových stránek, a to jak online, tak offline, abychom je chránili a zlepšovali.
  • Vámi poskytnuté údaje používáme k personalizaci našich webových stránek, produktů nebo služeb.
  • V případě použití kreditní nebo debetní karty jako platebního prostředku využijeme také služby třetích stran k ověření platnosti zadaného kódu banky, čísla účtu a čísla karty, a abychom předcházeli podvodům (podrobnosti o přenosu dat viz níže).
  • Vámi poskytnuté údaje použijeme k prošetření stížností týkajících se našich webových stránek, produktů nebo služeb.
  • Údaje použijeme v souvislosti s právními nároky, pro účely dodržování předpisů a vyšetřování (včetně zveřejnění těchto údajů v souvislosti se soudními spory).
  • Vaše údaje využijeme k tomu, abychom vám nabízeli produkty podobné těm, které jste od nás dříve zakoupili.
  • Údaje některých osob použijeme k tomu, abychom je pozvali k účasti na našem marketingovém výzkumu.
 • Pokud nám k tomu dáte svolení, použijeme vaše osobní údaje pro následující činnosti:
  • Budeme vám posílat materiály přímého marketingu týkající se našich produktů a služeb nebo jiných produktů a služeb, které poskytujeme přímo my, naše pobočky a pečlivě vybraní obchodní partneři.
  • Soubory cookie a podobné technologie používáme v souladu s upozorněním na soubory cookie.
  • Budeme-li chtít data použít k jiným účelům, které vyžadují vaše svolení, požádáme vás o souhlas.
 • Pro účely požadované legislativou:
  • V reakci na žádosti úřadů nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí vyšetřování.

Které údaje nám musíte sdělit?

Pokud u nás zadáváte objednávku nebo se chcete zúčastnit propagační akce nebo soutěže, musíte nám sdělit vaše jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresu. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci vyřídit objednávku a vy se nebudete moci zúčastnit soutěží a propagačních akcí.

Zveřejnění dalších údajů je nepovinné. Pokud neuvedete telefonní číslo, může dojít ke zpoždění v případě stížností nebo požadavků na služby (nelze vám zavolat).  

Jak můžete odvolat udělený souhlas nebo vznést námitky proti zasílání materiálů v rámci přímého marketingu?

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas ve všech případech, kdy jste nám poskytli souhlas ke zpracování vašich údajů. V takovém případě ukončíme zpracovávání příslušných údajů.

V některých případech vám můžeme zaslat přímou reklamu bez vašeho svolení. V takovém případě máte právo kdykoli se odhlásit z tohoto přímého marketingu. Můžete tak učinit podle pokynů, které jsou uvedeny ve zprávě, pokud se jedná o elektronickou zprávu. Případně nás můžete kontaktovat s využitím níže uvedených informací.

S kým, kde a kdy sdílíme tyto údaje?

Vaše osobní údaje můžeme předat jiným společnostem skupiny ACCO Brands za účelem zpracovávání objednávek, provádění soutěží nebo jiných marketingových akcí. V určitých případech můžeme také předávat vaše osobní údaje některým agenturám za účelem zpracování objednávek, soutěží nebo marketingových aktivit.

Pokud obdržíme žádost od vládních nebo regulačních orgánů, můžeme předávat osobní údaje v rozsahu, který je vyžadován zákonem, nebo v případě, že je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů podle zákona.

Vaše osobní údaje také předáme zpracovatelům, kteří tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Kensington EMEA pro výše popsané účely. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé webových stránek, údržby, provozovatelé call center, reklamní agentury, jakož i poskytovatelé přepravních a logistických služeb.

Pokud by došlo k prodeji naší společnosti nebo její části nebo k jejímu začlenění do jiné společnosti, můžeme vaše údaje předat našim poradcům a poradcům potenciálního kupujícího a novým vlastníkům společnosti.

Údaje předáme mimo Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že bude zajištěno dostatečné zabezpečení údajů. Je tomu tak v případě, že se na danou zemi vztahuje rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise, pokud jsou údaje dostatečně chráněny standardními smluvními doložkami nebo pokud má příjemce certifikát Privacy Shield. Kopie příslušných mechanismů si lze vyžádat k nahlédnutí na adrese DataPrivacy@acco.com.

Sledování pomocí služby Google Analytics

Vaše využívání našich webových stránek analyzujeme pomocí služby Google Analytics. V této souvislosti převádíme údaje o používání našich webových stránek našemu zpracovateli Google Inc. Společnost Google pro nás sestavuje statistické přehledy o používání našich webových stránek.

Pokud nechcete být sledováni prostřednictvím služby Google Analytics, můžete nainstalovat doplněk prohlížeče, který zakáže sledování pomocí služby Google Analytics.

Sociální média

Na různých místech na našich webových stránkách jsme implementovali funkce sociálních sítí / sociálních médií. K těm patří:

 • Odkazy na webové stránky společnosti Kensington v sociálních sítích
 • Tlačítka „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“
 • Vložený obsah, například videa

Takový vložený obsah může být použit poskytovateli výše uvedených funkcí k identifikaci vaší osoby, zdroje návštěvy a používání našich webových stránek.

Když použijete doporučovací funkce, je adresa URL příslušného webu předána na sociální síť, kterou jste vybrali. Mnoho sítí pak okamžitě doplní odkaz výňatkem z obsahu poskytovaného našimi webovými stránkami. Většina sociálních sítí vás požádá o potvrzení před uložením nebo předáním odkazu.

Na naše webové stránky jsme integrovali nástroje sociálních médií od následujících poskytovatelů:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • WordPress

Upozorňujeme, že nevíme, jak sociální sítě nakládají se sdílenými informacemi, ani zda jsou tyto informace k dispozici i jiným webům. Doporučujeme, abyste si v každém případě pečlivě přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.

Jaká mám práva?

Máte následující práva:

 • Požádat nás o poskytnutí informací o zpracovávání vašich údajů.
 • Požádat o kopii vašich osobních údajů.
 • Opravit, odstranit nebo omezit zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho svolení nebo v rámci plnění smlouvy, můžete nás požádat o poskytnutí strukturovaného, strojově čitelného formátu vašich údajů, které jste nám předali.

 

Navíc můžete za určitých podmínek vznést námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů (zejména pokud nepotřebujeme zpracovávat vaše údaje za účelem plnění smluvních nebo jiných právních závazků nebo pokud údaje používáme pro přímou reklamu).

Tato práva mohou být omezena například tehdy, pokud by při splnění vaší žádosti byly zveřejněny údaje o jiné osobě nebo pokud byste nás požádali o vymazání údajů, jejichž uchovávání je naší zákonnou povinností.

Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nás kontaktovat s využitím níže uvedených kontaktních informací.  Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost u úřadu EU pro ochranu osobních údajů v místě bydliště, pracoviště nebo v místě, kde se domníváte, že k porušení došlo.

Jak vás mohu kontaktovat?

Doufáme, že jsme odpověděli na vaše dotazy týkající se zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud máte obavy týkající se zpracovávání vašich osobních údajů nebo chcete-li se odhlásit z přímého marketingu, můžete nás kontaktovat na adrese DataPrivacy@acco.com nebo na následující poštovní adrese: 

Společnost ACCO Brands, 
Oxford House, Oxford Road,

Aylesbury,

Buckinghamshire,

HP21 8SZ,

Telefonní číslo: 0845 603 1730

Které oddělení společnosti Kensington EMEA odpovídá za mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou zpravidla zpracovávány v odděleních odpovědných za příslušný účel zpracování. Může se jednat o oddělení marketingu, obchodní oddělení nebo oddělení IT.

V jednotlivých případech mohou mít k vašim osobním údajům přístup jiná oddělení (např. právní oddělení v případě sporu).

Jak dlouho budete moje údaje uchovávat?

Uchováváme a ochraňujeme údaje tak dlouho, jak je to nezbytné v souvislosti s účely, pro které byly získány nebo jinak zákonně zpracovány, včetně požadavků příslušných zákonů a promlčecích lhůt.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, zpracováváme tato data do doby, dokud nás nepožádáte o zastavení jejich zpracovávání, a po krátkou dobu poté (abychom mohli realizovat vaše požadavky). Zaznamenáváme také skutečnost, že jste nás požádali, abychom vám nadále nezasílali přímý marketing ani nezpracovávali vaše údaje, abychom mohli v budoucnu respektovat vaše požadavky.

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem zabezpečení webových stránek, budeme uchovávat vaše údaje, dokud budete aktivním uživatelem našich webových stránek.

Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo uskutečněním soutěže, uchováváme vaše údaje po dobu 6 let po vaší poslední komunikaci s námi.