Skip to Content Skip to footer
Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vraťte se do země nebo oblasti, která odpovídá vaší poloze.
Návrhy
 • Žádné návrhy

Oznámení o ochraně osobních údajů

 

Aktualizováno 11. dubna 2019

Pro společnost Kensington Computer Products Group EMEA je ochrana vašeho soukromí nesmírně důležitá. Tyto zásady popisují, jak můžeme sbírat, spravovat a používat vaše osobní údaje. Také popisují vaše práva ohledně používání těchto údajů. Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto zásad nebo svých osobních údajů, kontaktujte nás kdykoli na adrese DataPrivacy@acco.com.

Shrnutí těchto zásad

 • Společnost Kensington Computer Products Group EMEA bude používat vaše osobní údaje výhradně pro obchodní účely – konkrétně k poskytování svých online služeb a ke zpracovávání plateb ve spojitosti se svým webovým obchodem.
 • Naše společnost využívá ke zpracovávání údajů třetí strany, jako jsou poskytovatelé cloudových služeb nebo platformy pro marketingové kampaně. Ke zpracovávání údajů o platebních kartách a z důvodu jejich lepší ochrany využíváme poskytovatele platebních služeb. Tyto údaje sami nezpracováváme ani neukládáme. Vaše osobní údaje při přenosech chráníme 128bitovým šifrováním SSL.
 • Osobní údaje, které nám předáte, obvykle nepředáváme třetím stranám. K předání údajů mimo společnost Kensington EMEA dojde jen v případě, že je to nutné k poskytování našich služeb, ke zpracování vašich žádostí či dotazů nebo ke zpracování vaší objednávky. Vaše osobní údaje také předáme příslušným úřadům, pokud k tomu budeme mít zákonnou povinnost. V některých případech vás před předáním údajů třetím stranám požádáme o svolení.
 • Také máte právo vědět a určovat, jak mohou být vaše údaje používány. Když nám například dovolíte používat vaše údaje k marketingovým účelům, máte právo toto svolení kdykoli zrušit. Vaši žádost, abychom vaše údaje přestali používat k marketingovým účelům, zpracujeme co nejrychleji.  

Čeho se tyto zásady ochrany osobních údajů týkají?

Tyto zásady popisují, jak společnost Kensington EMEA sbírá, zpracovává a předává údaje, když používáte naše webové stránky nebo online služby, když si koupíte naše produkty nebo když komunikujete se zaměstnanci naší zákaznické podpory nebo s naší společností.

Dále vysvětlují vaše práva ohledně ochrany vašich osobních údajů a vaše právo vyjádřit nesouhlas s různými způsoby zpracovávání údajů. Další informace o vašich právech a o tom, jak je využít, najdete v části „Jaká mám práva?“

Které údaje sbíráme?

Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme, když navštěvujete naše webové stránky, když používáte naše webové stránky nebo online služby, když si koupíte naše produkty nebo když komunikujete se zaměstnanci naší zákaznické podpory nebo s naší společností. Patří mezi ně: 

 • vaše jméno, uživatelské jméno a heslo,
 • vaše adresa domů nebo do práce, e-mailová adresa a telefonní číslo,
 • vaše pohlaví a datum narození,
 • vaše platební a dodací údaje včetně fakturační a dodací adresy,
 • vaše historie objednávek,
 • vaše marketingové předvolby včetně všech oprávnění, která jste nám udělili,
 • informace o prohlížeči nebo zařízení, odkud navštěvujete náš web.

Jak používáme vaše údaje a jaké k tomu máme zákonné důvody?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Abychom mohli plnit podmínky smlouvy nebo podnikat kroky v souvislosti se smlouvou: Například, když si u nás něco koupíte nebo když se zapojíte do některé z našich propagačních akcí či soutěží. Patří mezi ně:
  • ověřování vaší totožnosti,
  • přijímání plateb,
  • komunikace s námi,
  • poskytování zákaznické podpory,
  • zajišťování dodávky produktů, cen nebo služeb.
 • Abychom mohli fungovat a věnovat se našim legitimním obchodním zájmům:
  • Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat vyžádané produkty a služby a abychom mohli reagovat na vaše případné dotazy nebo stížnosti.
  • Vaše údaje používáme ke sledování našich produktů, obsahu, služeb a webových stránek, a to online i offline, abychom je mohli chránit a zlepšovat.
  • Údaje, které nám poskytnete, používáme k přizpůsobování našeho webu, produktů či služeb vašim potřebám.
  • Pokud nám předáte údaje o své platební kartě pro účely platby, využijeme třetí strany k ověření platnosti příslušného směrovacího čísla, čísla účtu a čísla karty a k předcházení podvodům (podrobnosti o předávání údajů najdete níže).
  • Údaje, které nám předáte, použijeme k přezkoumání stížností, které jste nám vy nebo někdo jiný nahlásili ohledně našeho nebo našich produktů či služeb.
  • Údaje budeme používat ve spojitosti s právními nároky, pro účely dodržování souladu s předpisy a pro účely vyšetřování (včetně předávání takových údajů ve spojitosti se soudními řízeními nebo právními spory)
  • Když budeme mít nějaké legitimní zájmy, budeme čas od času využívat externí marketingovou agenturu, aby vás kontaktovala ohledně našich produktů. Zásady ochrany osobních údajů této externí agentury jsou k dispozici zde.  
  • Na základě vašich údajů vám budeme nabízet produkty podobné těm, které jste si od nás koupili dříve.
  • Některé zákazníky budeme na základě jejich údajů zvát k našim marketingovým průzkumům.
 • Pokud nám udělíte svolení, budeme vaše osobní údaje používat k následujícím činnostem:
  • Budeme vám posílat přímá marketingová sdělení ohledně našich produktů a služeb nebo jiných produktů a služeb od našich přidružených firem a pečlivě vybraných obchodních partnerů.
  • Budeme používat cookies a podobné technologie v souladu s naším oznámením o cookies.
  • Budeme-li chtít použít vaše údaje pro jiné účely, které vyžadují vaše svolení, o toto svolení vás požádáme.
 • Ze zákonných důvodů:
  • Na základě žádostí od úřadů, policistů či soudců, kteří provádějí vyšetřování.

Které údaje musíte předávat:

Předání vašeho jména a příjmení, poštovní adresy a současné e-mailové adresy je povinné, pokud si u nás něco objednáváte nebo pokud se chcete zapojit do nějaké naší propagační akce či soutěže. Když nám tyto údaje nepředáte, nedokážeme vyřídit vaši objednávku ani vás zapojit do soutěže či propagační akce.

Předání dalších údajů je nepovinné. Pokud nám nepředáte telefonní číslo, může při řešení vašich stížností nebo žádostí o služby dojít k prodlevám (protože se s vámi nemůžeme spojit rychleji telefonicky).

Jak mohou stáhnout svoje svolení a jak mohu vyjádřit nesouhlas se zasíláním přímých marketingových sdělení?

Máte právo své svolení kdykoli stáhnout, a to ke všem způsobům zpracovávání vašich údajů, které jste nám dovolili. Příslušné zpracovávání údajů v takovém případě ukončíme.

V některých případech vám můžeme posílat přímá marketingová sdělení bez vašeho svolení. S příjmem takových přímých marketingových sdělení můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas. Můžete to udělat podle pokynů v dotyčném sdělení (pokud se jednalo o elektronickou zprávu). Případně nás můžete kontaktovat přes kontaktní údaje níže.

S kým, kde a kdy sdílíme tyto údaje?

Vaše osobní údaje můžeme předávat jiným společnostem ve skupině ACCO Brands, abychom mohli zpracovávat objednávky, pořádat soutěže nebo podnikat jiné marketingové aktivity. V některých případech můžeme předávat vaše osobní údaje určitým agenturám pro účely zpracovávání objednávek, požádání soutěží nebo jiných marketingových aktivit.

Když dostaneme žádost od státních nebo jiných úřadů, můžeme předávat osobní údaje v rozsahu, který je požadovaný zákonem. Stejně tak můžeme osobní údaje předávat v případě, že je to potřeba k ochraně našich legitimních zájmů v souladu s platnými zákony.

Vaše osobní údaje budeme také předávat zpracovatelům, kteří je zpracovávají za společnost Kensington EMEA pro účely popsané výše. Mezi tyto zpracovatele se řadí poskytovatelé webového hostingu, poskytovatelé údržby, operátoři telefonických center, reklamní agentury nebo dopravní a logistické firmy.

Pokud bude naše společnost nebo její část prodána někomu jinému nebo začleněna do jiné firmy, můžeme vaše údaje předat našim poradcům a poradcům potenciálního kupce. Také je předáme novým majitelům společnosti.

Údaje budeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor jen v případě, že bude zajištěna jejich dostatečná ochrana. To platí, když se dané země týká rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, když jsou údaje odpovídajícím způsobem chráněny standardními smluvními ustanoveními nebo když má příjemce certifikaci štítu na ochranu soukromí. Informace o příslušném mechanismu ochrany si můžete vyžádat na adrese DataPrivacy@acco.com.

Sledování přes Google Analytics

K analýze toho, jak používáte náš web, používáme Google Analytics. V souvislosti s tím předáváme údaje o používání našeho webu našemu zpracovateli, společnosti Google Inc., který pro nás sestavuje statistické přehledy o používání našeho webu.  

Pokud přes Google Analytics nechcete být sledováni, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče, který toto sledování blokuje.

Sociální sítě

Na různá místa našich webů jsme přidali prvky sociálních sítí/médií. Mezi ně patří:

 • odkazy na stránky společnosti Kensington na sociálních sítích, tlačítka „To se mi líbí“ a „Sdílet“,
 • vložený obsah (například videa).

Vložený obsah může být používán poskytovateli výše uvedených prvků k identifikaci vaší osoby, zdroje návštěvy a způsobu používání našich webů.

Když používáte doporučovací funkce, adresa doporučené webové stránky je předána sociální síti, kterou jste vybrali. Řada sociálních sítí následně odkaz doplní o výňatek obsahu na našem webu. V případě většiny sociálních sítí se vám před uložením nebo zveřejněním takového výňatku zobrazí žádost o potvrzení.

Na našich webech jsou integrované nástroje následujících sociálních sítí:  

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • WordPress

O tom, jak sociální sítě nakládají s informacemi, které s nimi sdílíte, a zda tyto informace nepředávají jiným webovým stránkám, nemáme povědomí a nemůžeme to nijak ovlivnit. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů příslušných webů.

Jaká mám práva?

Máte následující práva:

 • vyžádat si od nás informace o tom, jak zpracováváme vaše údaje,
 • vyžádat si kopii vašich osobních údajů,
 • opravit či smazat vaše osobní údaje, případně omezit jejich zpracovávání.
 • Pokud údaje, které jste nám předali, zpracováváme na základě vašeho svolení nebo v souvislosti s plněním podmínek smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám je předali ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Dále můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováváním svých osobních údajů za určitých podmínek – například když nepotřebujeme zpracovávat vaše údaje kvůli plnění smluvních či zákonných povinností nebo když údaje používáme pro účely přímého marketingu.  

Tato práva mohou být omezená – například když by při vyřizování vaší žádosti byly předány údaje o jiné osobě nebo když nás žádáte o smazání údajů, které podle zákona musíme uchovávat.  

Pokud chcete tato práva využít nebo chcete vyjádřit nesouhlas se zasíláním přímých marketingových sdělení, můžete v zápatí kliknout na „Přístup k právům ohledně údajů“ nebo přejít na stránku https://mydata.accobrands.com/. Pokud některou vaši žádost nevyřešíme, máte právo si stěžovat u evropského úřadu na ochranu osobních údajů na místě, kde žijete, kde pracujete nebo kde došlo k porušení vašich práv.  

Jak vás mohu kontaktovat?

Doufáme, že jsme vám dokázali odpovědět na vaše dotazy ohledně zpracovávání vašich údajů. Pokud máte v souvislosti se zpracováváním svých údajů nějaké nejasnosti, můžete nás kontaktovat na DataPrivacy@acco.com nebo na následující adrese:   

ACCO Brands UK, 
Oxford House, Oxford Road,

Aylesbury,

Buckinghamshire,

HP21 8SZ

Telefonní číslo: 0845 603 1730

Které oddělení společnosti Kensington EMEA odpovídá za moje údaje?

Vaše údaje budou obvykle zpracovávány odděleními, která odpovídají za příslušná zpracování. Může jít o obchodní, marketingové nebo IT oddělení.  

V některých případech mohou mít k vašim osobním údajům přístup i jiná oddělení – třeba právní oddělení v případě nějakého sporu.

Jak dlouho budete uchovávat moje údaje?

Údaje uchováváme a chráníme tak dlouho, dokud je potřebujeme pro účely, kvůli kterým jsme je posbírali nebo jinak zákonně zpracovali – mimo jiné v souladu s platnými zákony a omezeními pro dobu uchovávání.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, děláme to tak dlouho, dokud nás nepožádáte, abychom s tím přestali, a ještě krátkou dobu potom (než vaši žádost vyřídíme). Také uchováváme záznamy, že jste nás požádali, abychom vám neposílali přímá marketingová sdělení nebo že už nemáme zpracovávat vaše údaje. To proto, abychom těmto vašim žádostem dokázali vyhovět i v budoucnu.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely zabezpečení webových stránek, budeme vaše údaje uchovávat tak dlouho, dokud budete aktivním uživatelem našich webových stránek.

Pokud zpracováváme osobní údaje ve spojitosti s plněním podmínek smlouvy nebo se soutěží, budeme vaše údaje uchovávat po dobu 6 let od chvíle, kdy jsme s vámi byli naposledy v nějakém kontaktu.