Skip to Content Skip to footer
Chcete-li zobrazit obsah specifický pro vaši polohu, vraťte se do země nebo oblasti, která odpovídá vaší poloze.

Návrhy

  • Žádné návrhy

Site Pages

Chevron Icon

Vysvětlení biometrie

Nejsme již daleko od toho, aby se biometrie stala běžnou součástí našeho každodenního života. Ve skutečnosti jí už je. Biometrie odemyká váš telefon, platí účty, uděluje přístup a ještě mnohem víc – to vše prostřednictvím identifikace vašich jedinečných fyzických vlastností.

Proč biometrie?

Protože fyzické prvky, jako jsou otisky prstů a zornice očí je velmi obtížné zfalšovat, je biometrie silným bezpečnostním řešením, ačkoli ji vidíme jako součást komplexního bezpečnostního řešení, které může zahrnovat i heslo nebo fyzické zařízení, jako je klíč, karta, nebo token.

Na pracovišti může být biometrie součástí silného bezpečnostního protokolu pro přístup k interním systémům, souborům, informacím a datům. Přitom může jít o prostý dotyk prstu nebo pohled do objektivu kamery.

image_whybiometrics_reduced.jpg

Pro velké organizace může být biometrie v IT efektivním způsobem správy bezpečnostních protokolů pro přístup zaměstnanců, oprávnění a hesla.

Hlavně ať to není moc složité…

Stejně jako cokoli jiného, je biometrie jen tak dobrá, jak je dobrý její nejslabší článek. Je proto důležité, aby byla shromažďovaná, ukládaná nebo přenášená biometrická data přesná a v bezpečí. Jak to ale zařídit?

Soulad s technologií FIDO

Nejnovější průmyslový standard pro rychlé a bezpečné ověřování.

Podpora podnikových aplikací, jako jsou Windows Hello™ a Windows Hello™ for Business

Ideální pro nasazení ve firmě díky možnosti snadné integrace do stávající IT infrastruktury. Uživatelé si uchovávají svůj klíč pro bezpečné přihlášení, zatímco IT může snadno spravovat přístup zaměstnanců, oprávnění a hesla.

Bezpečné šifrování a přenos dat

Pokročilá technologie otisku prstu, jako je Match-in-Sensor™, bezpečně ukládá šifrovaná data o otiscích prstů do modulu snímače. Starší systém Match-on-Host naproti tomu přenáší mezi snímačem a hostitelským zařízením nezabezpečená data.

Technologie Anti-Spoofingu

Poskytuje nadprůměrné výsledky pro míru chybného odmítnutí (FRR) a míru chybného přijetí (FAR).

Proč riskovat?

Škody způsobené ztrátou dat dosahují každoročně miliard dolarů a poškozují dobrou pověst firem. Jak uvádí zpráva společnosti Verizon z roku 2017 o vyšetřování narušení zabezpečení dat (DBIR), „v 81 procentech případů narušení hackeři využili odcizená nebo slabá hesla“.

image_databreach_reduced.jpg

I když žádné bezpečnostní řešení nemůže zaručit plnou ochranu, biometrie je dalším silným článkem v řetězci zabezpečení. Kromě jedinečnosti biometrických dat každého jednotlivce (a tím i úrovně bezpečnosti, kterou nabízí), přináší biometrie řešení bez použití hesla.

“Nejnovějším porušením zabezpečení lékařských údajů může být postiženo více než 12 milionů lidí. Tito pacienti jsou nyní zranitelní.”

Jared Weber, USA Today

“CBP mluví o fotografiích cestujících a snímcích poznávacích značek aut ukradených při narušení zabezpečení dat.”

Zach Whittaker

“Při jednom narušení zabezpečení dat v Austrálii bylo postiženo více než 10 miliónů lidí. Zdroj: OAIC.”

Asha Barbaschow

“Narušení zabezpečení dat u třetích stran stojí za úniky dat u velkých hotelových řetězců.”

Scott Ikeda, Cyber Security News

“Policie vyšetřuje narušení zabezpečení dat na University of South Wales.”

ITPro Newsletter

“K vyšetření narušení zabezpečení dat, při kterém unikly zdravotní záznamy více než 20 miliónů pacientů, byl povolán forenzní kybernetický tým.”

Connor Jones

Biometrické řešení společnosti Kensington

Jsme přední společností v oblasti zabezpečení fyzických zařízení. Je pro nás tedy přirozené rozvíjet svou nabídku tak, aby zahrnovala i biometrické zabezpečení.

circle_Verimark@2x.png
Klíč pro snímání otisků prstů VeriMark™
K67977WW

V roce 2017 jsme uvedli klíč pro snímání otisků prstů VeriMark™ určený pro zasunutí do portu USB, který podporuje FIDO U2F (dvoufaktorové ověřování), stejně jako Windows Hello™. 
Toto řešení je vynikající pro jednotlivce i malé firmy.
V roce 2019 jsme uvedli klíč pro snímání otisků prstů VeriMark™ IT. Tato verze je optimalizována pro nasazení bez hesla v prostředích se systémem Windows a nabízí nejnovější technologii Match-in-Sensor. Díky snadné integraci do stávající IT infrastruktury a podpoře služeb Windows Hello™, Windows Hello™ for Business a dalších služeb společnosti Microsoft v prohlížeči Edge je ideální pro podnikové nasazení. Uživatelé si uchovávají svůj klíč pro bezpečné přihlášení, zatímco IT může snadno spravovat přístup zaměstnanců, oprávnění a hesla.

Zabezpečení tak, jak ho potřebujete

Nasazení ve firmách


Klíč VeriMark™ IT se snadno integruje do stávající IT infrastruktury, nabízí přihlašování ke službám Windows Hello™, Windows Hello™ for Business a dalším službám společnosti Microsoft v prohlížeči Edge bez hesla a usnadňuje IT správu přístupu zaměstnanců, oprávnění a hesel.

Použití ve státní správě


Klíč VeriMark™ IT je navržen tak, aby chránil soukromí zabezpečením údajů o otiscích prstů, které shromažďuje. Lze ho použít na podporu opatření společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v souladu (mimo jiné) se zákony na ochranu soukromí, jako jsou GDPR, BIPA a CCPA. * Biometrie podporuje soulad s požadavky nařízení GDPR.

Osobní bezpečnost


Klíče pro snímání otisků prstů VeriMark™ a VeriMark™ IT umožňují okamžitý přístup pro počítače a platformy Windows, včetně biometrického přihlašování ke službám Windows Hello™, Google, Dropbox, GitHub a Facebook. Kompatibilní s oblíbenými správci hesel.