Skip to Content Skip to footer
To see content specific to your location, return to the country or region that matches your location.
Öneriler
  • Öneri Yok

Geleneksel Kilitler

Tüm kilitler, zorlu şartnamelere uygun olarak geliştirilmiş; uçaklarda kullanılan menevişli karbon çeliğinden üretilmiş; kilit ömrü, korozyon, anahtar mukavemeti ve çevresel faktörler açısından test edilmiş ve uzun süreli kullanım için üretilmiştir.