Skip navigation
Welcome to the Kensington site. We've directed you here based on your current location.
Suggestions
  • No Suggestions

 

 

Information om produktgaranti

På Kensington säkerställer vi att våra produkter uppfyller de tuffaste standarder och underbygger detta med en rad olika garantier. Det är därför vi har kunnat bli ledande inom tillbehör till stationära och mobila enheter och därför organisationer i hela världen har sett oss som ”proffsens val” i mer än 35 år. Om du vill ha mer information om din garanti kan du använda sökfunktionen längst upp till höger på den här sidan för att hitta din produkt. Eller så kan du klicka på lämpligt avsnitt nedan, om du redan vet vilken garantityp din produkt täcks av.

  • One-Year Limited Warranty
  • Two-Year Limited Warranty
  • Three-Year Limited Warranty
  • Five-Year Limited Warranty
  • Ten-Year Limited Warranty
  • Limited Lifetime Warranty
One-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (”KENSINGTON”) garanterar endast den ursprungliga köparen av den här produkten från en Kensington-auktoriserad återförsäljare eller distributör att den här produkten är fri från defekter i material och utförande vid normal användning samt service. Kensington förbehåller sig rätten att, innan de har någon skyldighet enligt denna begränsade garanti, inspektera den skadade Kensington-produkten, och alla kostnader för att skicka Kensington-produkten till Kensington för inspektion ska bäras ensam av köparen. För att få ersättning enligt denna begränsade garanti måste köparen skicka sitt anspråk till Kensington inom 60 dagar efter att problemet uppstod, och presentera ett acceptabelt bevis på ursprungligt ägande (till exempel originalkvitto, registrering av garantikort, online-registrering eller annan dokumentation Kensington anser vara acceptabel) för produkten. KENSINGTON ska, efter eget val, reparera eller byta ut den defekta enheten som omfattas av denna garanti. Förvara det datummärkta köpekvittot som bevis på inköpsdatumet för den ursprungliga köparen. Du behöver det för eventuell garantiservice. För att denna begränsade garanti ska vara verksam måste produkten ha hanterats och använts enligt föreskrifterna i anvisningarna som medföljer denna garanti. Denna begränsade garanti täcker inte eventuella skador på grund av olycka, felaktig användning, missbruk eller oaktsamhet. Denna begränsade garanti är endast giltig om produkten används med utrustningen som anges på produktens förpackning. Kontrollera produktens förpackning gällande detaljer eller ring KENSINGTON teknisk support. Denna begränsade garanti är inte överlåtbar och gäller inte någon köpare som har köpt produkten från en återförsäljare eller distributör som inte är auktoriserad av Kensington, inklusive men inte begränsat till inköp från internetauktioner. Denna garanti påverkar inte några andra juridiska rättigheter du kan inneha enligt lag. Kontakta KENSINGTON på www.support.kensington.com eller på något av de tekniska supportnumren nedan gällande rutiner för garantiservice.

GARANTIFÖRBEHÅLL

FÖRUTOM DEN BEGRÄNSADE GARANTIN SOM GES HÄR I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FÖRBEHÅLLER SIG KENSINGTON MOT ALL GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE ALL GARANTI FÖR SÄLJBARHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET I ETT VISST SYFTE. I DEN UTSTRÄCKNING EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ÄNDÅ KAN FINNAS ENLIGT LAG ÄR SÅDANA GARANTIER BEGRÄNSADE TILL DENNA GARANTIS LÖPTID.

EN DEL STATER/PROVINSER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER EVENTUELLT INTE DIG

ANSVARSBEGRÄNSNING

REPARATION ELLER BYTE AV DENNA PRODUKT ENLIGT VAD SOM ANGES HÄR ÄR DIN EXKLUSIVA KOMPENSATION. KENSINGTON ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD PROGRAMVARA, FÖRLUST AV ELLER ÅTERVINNING AV DATA, HYRA AV ERSÄTTNINGSUTRUSTNING, STILLESTÅNDSTID, SKADA PÅ EGENDOM OCH FORDRINGAR FRÅN TREDJE PART HÄRRÖRANDE FRÅN NÅGON RÄTTSLIG GRUND, INKLUSIVE GARANTI, AVTAL, LAGSTADGA ELLER KRÄNKNING. OAKTAT VILLKOREN I NÅGON BEGRÄNSAD GARANTI ELLER NÅGON GARANTI SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDD ENLIGT LAG, ELLER I DET FALL ATT NÅGON BEGRÄNSAD GARANTI MISSLYCKAS I SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE ÖVERSKRIDER ALDRIG KENSINGTONS FULLA ANSVAR INKÖPSPRISET FÖR DENNA PRODUKT. EN DEL STATER/PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING GÄLLER EVENTUELLT INTE DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT OCH PROVINS TILL PROVINS.

Download or View Additional Languages of the One-Year Limited Warranty

Two-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for two years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Two-Year Limited Warranty

Three-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for three years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Three-Year Limited Warranty

Five-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for five years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Five-Year Limited Warranty

Ten-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for ten years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Ten-Year Limited Warranty

Limited Lifetime Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service. Kensington reserves the right, before having any obligation under this limited warranty, to inspect the damaged Kensington product, and all costs of shipping the Kensington product to Kensington for inspection shall be borne solely by the purchaser. In order to recover under this limited warranty, Purchaser must make claim to Kensington within 60 days of occurrence, and must present acceptable proof of original ownership (such as original receipt, warranty card registration, online registration, or other documentation Kensington deems acceptable) for the product. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the original purchaser's date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Limited Lifetime Warranty

  • Contact Us
Contact Us Chevron Icon

Pre-Sales Support: Sales@Kensington.com 

Post-Sales Support: US 1-800-535-4242 // Canada +1 905-364-2719

US Product Support // Canada Product Support

Live chat by BoldChat