Skip navigation
Aby zobaczyć zawartość specyficzną dla Twojej lokalizacji, wróć do kraju lub regionu, który odpowiada Twojej lokalizacji.
Suggestions
 • No Suggestions

 

Aktualizacja 22 czerwca 2018 r.

Dla Kensington Computer Products Group EMEA ochrona prywatności użytkowników jest niezwykle ważna. Niniejsze Zasady opisują, w jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników oraz nimi zarządzać. Opisują również prawa użytkowników do kontroli używania tych danych. Wszelkie pytania dotyczące tych Zasad lub danych osobowych użytkowników można w każdej chwili kierować na adres DataPrivacy@acco.com.

Zestawienie niniejszych Zasad

 • Firma Kensington Computer Products Group EMEA będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu prowadzenia działalności, w szczególności w celu świadczenia naszych usług online i przetwarzania płatności w związku ze sklepem internetowym Kensington.
 • Nasza firma korzysta z administratorów danych do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, takich jak dostawcy usług w chmurze i platformy do prowadzenia naszych kampanii marketingowych. Korzystamy również z dostawców usług płatniczych do przetwarzania danych kart kredytowych, a dla lepszej ochrony tych danych nie przetwarzamy ich ani nie przechowujemy. Przy przesyłaniu dane osobowe użytkowników są zawsze szyfrowane za pomocą 128-bitowego szyfrowania SSL.
 • Po przekazaniu nam danych osobowych zwykle nie przekazujemy danych stronom trzecim. Przekazywanie danych do firm spoza Kensington EMEA będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do świadczenia naszych usług, przetwarzania próśb lub pytań użytkowników bądź przetwarzania ich zamówień. Ponadto przekażemy dane osobowe odpowiednim organom, jeśli będzie to konieczne, aby spełnić wymogi prawne.  W innych przypadkach uzyskamy zgodę użytkownika przed przekazaniem danych stronom trzecim.
 • Użytkownik ma również prawo do kontroli swoich danych. Na przykład jeśli mamy zgodę użytkownika na potrzeby marketingu, użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Jak najszybciej przetworzymy żądanie użytkownika, aby zapobiec dalszemu przesyłaniu materiałów marketingowych.

Co obejmuje ta informacja o prywatności danych?

Niniejsze Zasady opisują, w jaki sposób Kensington EMEA zbiera, wykorzystuje i przekazuje dane podczas korzystania z naszej strony internetowej lub usług online przez użytkownika, przy zakupie naszych produktów oraz podczas interakcji z naszymi pracownikami obsługi klienta lub naszą firmą w inny sposób.

Ponadto niniejsze Zasady opisują prawa użytkownika do prywatności danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec różnych rodzajów przetwarzania. Więcej informacji na temat praw użytkownika i korzystania z nich można znaleźć w części „Jakie mam prawa?”.

Jakie dane gromadzimy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe podczas interakcji z naszymi stronami internetowymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej lub usług online, przy zakupie naszych produktów oraz podczas interakcji z naszymi pracownikami działu obsługi klienta lub naszą firmą w inny sposób. Należą do nich:

 • imię i nazwisko, nazwa użytkownika i hasło;
 • osobisty lub firmowy adres, adres e-mail i numer telefonu użytkownika;
 • płeć i data urodzenia użytkownika;
 • informacje dotyczące płatności i dostawy, w tym adres rozliczeniowy i adres dostawy do użytkownika;
 • historia zamówień użytkownika;
 • preferencje marketingowe użytkownika, w tym wszystkie uprawnienia nam przyznane;
 • informacje dotyczące przeglądarki lub urządzenia, z którym użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny.

W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 • W celu realizacji umowy lub podjęcia działań w związku z umową: jest to istotne, jeśli użytkownik dokonuje zakupu od nas lub jeśli bierze udział w jednej z naszych promocji lub loterii. Należą do nich:
  • weryfikowanie tożsamości;
  • akceptowanie płatności;
  • komunikacja z użytkownikiem;
  • świadczenie usług klientowi;
  • organizowanie dostawy lub dostarczania produktów, cen bądź usług.
 • W celu prowadzenia naszej działalności i realizacji naszych uzasadnionych interesów.
  • Wykorzystujemy dane użytkownika, aby dostarczyć produkty i usługi, o które użytkownik wnioskował oraz w celu odpowiadania na komentarze lub skargi, które użytkownik może nam przesłać.
  • Używamy danych użytkownika do monitorowania naszych produktów, treści, usług i stron internetowych, zarówno online, jak i offline, w celu ich ochrony i ulepszania.
  • Korzystamy z danych przekazywanych nam przez użytkownika w celu personalizacji naszej witryny, produktów lub usług.
  • Jeśli użytkownik poda kartę kredytową lub debetową jako formę płatności, użyjemy również stron trzecich do zweryfikowania ważności numeru rozliczeniowego banku, numeru rachunku i numeru karty, podanego przez użytkownika i aby zapobiec oszustwom (patrz poniżej, gdzie omówiono szczegóły transferu danych).
  • Używamy danych przekazywanych nam przez użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji złożonych przez użytkownika lub innych na naszej stronie internetowej bądź o naszych produktach albo usługach.
  • Będziemy wykorzystywać dane w związku z roszczeniami prawnymi, dla celów zgodności oraz w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (w tym ujawniania takich danych w związku z postępowaniami sądowymi lub sporami sądowymi).
  • Wykorzystamy dane użytkownika do sprzedawania użytkownikowi produktów podobnych zakupionych dotychczas.
  • Wykorzystamy dane niektórych osób, aby zaprosić je do udziału w naszych badaniach marketingowych.
 • Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, użyjemy danych osobowych użytkownika w następujących działaniach:
  • Prześlemy użytkownikowi materiały marketingowe dotyczące naszych produktów i usług lub innych produktów i usług świadczonych przez nasze spółki zależne i starannie dobranych partnerów biznesowych.
  • Używamy plików cookie i podobnych technologii, zgodnie z naszą informacją o plikach cookie.
  • Jeśli wykorzystamy dane do innych celów, które wymagają zgody użytkownika, poprosimy wówczas użytkownika o zgodę.
 • Do celów określonych prawem:
  • Na wnioski władz lub organów ścigania, które prowadzą dochodzenie.

Jakie dane musi ujawnić użytkownik?

Ujawnienie imienia, nazwiska, adresu i aktualnego adresu e-mail jest obowiązkowe, jeśli użytkownik składa zamówienie u nas lub chce wziąć udział w promocji bądź loterii. Jeśli użytkownik nie poda tych danych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówień użytkownika i nie będziemy mogli uwzględnić użytkownika w loteriach i promocjach.

Ujawnienie jakichkolwiek innych danych jest opcjonalne. Jeśli użytkownik nie poda numeru telefonu, mogą wystąpić opóźnienia w przypadku reklamacji lub próśb o usługę (np. jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie).  

W jaki sposób użytkownik może wycofać pozwolenie lub w jaki sposób może się sprzeciwić otrzymaniu bezpośrednich materiałów marketingowych?

Użytkownik ma prawo wycofać swoje pozwolenie w dowolnym momencie, we wszystkich przypadkach, w których wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku zakończymy przetwarzanie stosownych danych.

W niektórych przypadkach możemy wysłać użytkownikowi bezpośrednią reklamę bez zgody użytkownika. Wówczas użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z tego marketingu bezpośredniego. Użytkownik może to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości, jeśli była to wiadomość elektroniczna. Użytkownik może również skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

Komu, gdzie i kiedy udostępniamy te dane?

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika innym firmom z grupy ACCO Brands w celu przetwarzania zamówień, loterii lub innych działań marketingowych. W niektórych przypadkach możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika do niektórych agencji w celu przetwarzania zamówień, loterii lub działań marketingowych.

Jeśli otrzymamy wniosek od organów państwowych lub regulacyjnych, możemy przekazać dane osobowe w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z prawem.

Prześlemy również dane osobowe użytkownika do administratorów danych, którzy będą przetwarzać je w imieniu Kensington EMEA w wyżej opisanych celach. Do administratorów danych należą: dostawcy usług hostingu, konserwacji, operatorzy infolinii, agencje reklamowe, a także dostawcy usług transportowych i logistycznych.

Jeśli nasza działalność lub część naszej działalności zostanie sprzedana bądź zintegrowana z inną firmą, możemy ujawnić dane użytkownika naszym konsultantom i konsultantom potencjalnego nabywcy oraz przekazać takie dane nowym właścicielom firmy.

Przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy zapewniona jest wystarczająca ochrona danych. Dzieje się tak, jeśli dany kraj podlega decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, gdy dane są odpowiednio chronione standardowymi klauzulami umownymi lub jeśli odbiorca ma certyfikat Tarczy Prywatności. Kopię odpowiedniego mechanizmu można przekazać do wglądu na wniosek przesłany na adres DataPrivacy@acco.com.

Śledzenie przez Google Analytics

Używamy usługi Google Analytics do analizy użytkowania naszej strony internetowej. W tym kontekście przekazujemy dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej naszemu administratorowi danych Google Inc. Google kompiluje dla nas raporty statystyczne na temat korzystania z naszej strony internetowej.

Jeśli użytkownik nie chce być śledzony przez usługę Google Analytics, może zainstalować dodatek do przeglądarki, który uniemożliwi śledzenie przez usługę Google Analytics .

Media społecznościowe

W różnych miejscach na naszych stronach internetowych wprowadziliśmy funkcje sieci/mediów społecznościowych. Należą do nich:

 • Łącza do stron Kensington na portalach społecznościowych
 • Przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”
 • Treści osadzone, takie jak filmy

Takie treści osadzone mogą być wykorzystywane przez dostawców powyższych funkcji do identyfikacji użytkownika, źródła odwiedzin i sposobu korzystania z naszych witryn internetowych.

Gdy użytkownik korzysta z funkcji rekomendacji, łączy to adres URL odpowiedniej strony internetowej z wybraną siecią społecznościową. Wiele sieci natychmiast uzupełnia łącze o fragment treści udostępnianych przez naszą stronę internetową. W większości sieci społecznościowych użytkownik jest proszony o potwierdzenie, zanim zostanie to zapisane lub przesłane dalej.

Do naszych witryn dodaliśmy narzędzia społecznościowe od następujących dostawców:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • WordPress

Należy pamiętać, że nie znamy ani nie mamy wpływu na sposób, w jaki sieci społecznościowe postępują z informacjami, którymi użytkownik je udostępnia i czy te informacje są udostępniane innym witrynom. Zalecamy uważne zapoznanie się z ich zasadami ochrony prywatności w każdym przypadku.

Jakie prawa ma użytkownik?

Użytkownik ma następujące prawa:

 • złożyć prośbę o przekazanie informacji dotyczących przetwarzania danych;
 • złożyć prośbę o uzyskanie danych osobowych użytkownika;
 • skorygować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie jego zgody lub w celu realizacji umowy, użytkownik może poprosić nas o dostarczenie strukturalnego, czytelnego dla komputera formatu danych użytkownika, które użytkownik nam przesłał.

 

Co więcej, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład wtedy, gdy nie musimy przetwarzać danych użytkownika w celu wywiązania się z zobowiązań umownych lub innych zobowiązań prawnych bądź jeśli wykorzystujemy dane do bezpośredniej reklamy.

Prawa te mogą być na przykład ograniczone, jeśli w trakcie wypełniania wniosku zostaną ujawnione dane o innej osobie lub jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie danych, które zgodnie z prawem musimy przechowywać.

W celu realizacji tych praw, użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej.  Jeśli użytkownik ma obawy, ma prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu, w którym uważa, że doszło do naruszenia.

Kontakt z nami?

Mamy nadzieję, że mogliśmy odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Jeśli użytkownik ma wątpliwości dotyczące przetwarzania danych lub chce zrezygnować z marketingu bezpośredniego, może skontaktować się z nami pod adresem DataPrivacy@acco.com lub pod następującym adresem: 

ACCO Brands UK, 
Oxford House, Oxford Road,

Aylesbury,

Buckinghamshire,

HP21 8SZ

Numer telefonu: 0845 603 1730

Który dział w Kensington EMEA odpowiada za moje dane?

Dane użytkownika będą generalnie przetwarzane przez działy odpowiedzialne za odpowiednie przetwarzanie. Może to być dział handlowy, dział marketingu lub dział IT.

W indywidualnych przypadkach inne działy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika, takie jak dział prawny w przypadku sporu prawnego.

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Przechowujemy i chronimy dane tak długo, jak jest to konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami i okresami ograniczenia.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych lub za zgodą użytkownika, przetwarzamy dane do czasu, aż użytkownik poprosi nas o przerwanie i na krótki okres po złożeniu takiego wniosku (aby umożliwić nam realizację wniosku użytkownika). Dokumentujemy również fakt, że użytkownik poprosił nas o nieprzysyłanie marketingu bezpośredniego ani nieprzetwarzanie danych użytkownika w nieskończoność, abyśmy mogli uszanować taką prośbę w przyszłości.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia strony internetowej, zachowamy dane użytkownika, o ile jest aktywnym użytkownikiem naszych stron internetowych.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją umowy lub konkursu, przechowujemy dane przez 6 lat od ostatniego kontaktu z nami.