Skip to Content Skip to footer
Aby zobaczyć zawartość specyficzną dla Twojej lokalizacji, wróć do kraju lub regionu, który odpowiada Twojej lokalizacji.
Sugestie
 • Brak sugestii

Informacja o prywatności

 

Aktualizacja z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Dla Kensington Computer Products Group EMEA ochrona twojej prywatności jest niezwykle ważna. W niniejszej Polityce opisujemy, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, zarządzamy nimi i wykorzystujemy je. Opisujemy w niej również prawa, jakie przysługują użytkownikowi w związku z wykorzystywaniem tych danych. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki lub swoich danych osobowych można skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem DataPrivacy@acco.com.

Podsumowanie Polityki

 • Spółka Kensington Computer Products Group EMEA będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w celu świadczenia usług online oraz przetwarzania płatności w ramach sklepu internetowego Kensington.
 • Nasza firma wykorzystuje procesorów do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, są to np. dostawcy usług w chmurze i platformy służące do prowadzenia naszych kampanii marketingowych. Korzystamy również z dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania danych kart kredytowych. Aby lepiej chronić te dane, nie przetwarzamy ich ani nie przechowujemy samodzielnie. Każdorazowo podczas przesyłania danych osobowych, są one szyfrowane przy użyciu 128-bitowego szyfrowania SSL.
 • Po przekazaniu nam danych osobowych przez użytkownika z reguły nie przekazujemy ich firmom zewnętrznym. Przekazywanie danych poza Kensington EMEA będzie miało miejsce tylko w przypadku, gdy będzie to konieczne do świadczenia naszych usług, przetwarzania zapytań użytkowników lub pytań albo realizacji zamówień. Ponadto dane osobowe będziemy przekazywać odpowiednim organom, jeśli będzie to konieczne do spełnienia wymogów prawnych. W innych przypadkach uzyskamy zgodę użytkownika przed przekazaniem danych firmom zewnętrznym.
 • Użytkownik dysponuje również prawami dotyczącymi sposobu wykorzystania jego danych. Na przykład, jeśli uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Żądanie przetworzymy w możliwie najkrótszym czasie, aby zapobiec przesyłaniu dalszych informacji marketingowych.

Co obejmuje niniejsza Polityka ochrony danych osobowych?

Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki firma Kensington EMEA gromadzi, wykorzystuje i przekazuje dane podczas używania jej witryny internetowej lub usług online w trakcie dokonywania zakupu produktów oraz interakcji z pracownikami obsługi klienta lub interakcji z naszą firmą w inny sposób.

Ponadto w Polityce opisano prawa użytkownika w kontekście przetwarzania danych osobowych, w tym prawo do sprzeciwu wobec różnych rodzajów przetwarzania danych. Dalsze informacje dotyczące praw i sposobu ich wykorzystania znajdują się w sekcji „Jakie mam prawa?”.

Jakie dane zbieramy?

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, gdy użytkownik kontaktuje się z naszymi witrynami internetowymi, gdy korzysta z naszej witryny internetowej lub usług online, gdy kupuje nasze produkty oraz gdy kontaktuje się z naszymi pracownikami obsługi klienta lub naszą firmą w inny sposób. Dane te obejmują:

 • Imię i nazwisko, nazwę użytkownika i hasło
 • Adres prywatny lub służbowy, adres e-mail i numer telefonu
 • Płeć i data urodzenia użytkownika;
 • Informacje o płatności i dostawie, w tym sposób rozliczenia i adres dostawy
 • Historię zamówień
 • Preferencje marketingowe, w tym wszystkie udzielone nam zezwolenia
 • Informacje dotyczące przeglądarki lub urządzenia, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej

W jaki sposób wykorzystujemy dane i jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?


Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • W celu realizacji umowy lub podjęcia działań w związku z umową: Jest to istotne w przypadku dokonywania zakupów lub uczestnictwa w jednej z naszych promocji lub loterii.
  • Działania te obejmują:
  • Weryfikację tożsamości;
  • Przyjmowanie płatności;
  • Komunikację z użytkownikiem;
  • Zapewnienie obsługi klienta;
  • Zapewnienie dostawy lub dostarczanie produktów, cen lub usług.
 • W celu prowadzenia naszej działalności i realizacji naszych uzasadnionych interesów.
  • Danych używamy, aby dostarczać zamówione produkty i usługi oraz aby odpowiadać na komentarze lub skargi przesyłane przez użytkowników.
  • Ponadto danych używamy do monitorowania naszych produktów, treści, usług i witryn internetowych, zarówno online, jak i offline, w celu zapewnienia ich ochrony i ulepszania funkcjonowania.
  • Uzyskane dane wykorzystujemy do personalizacji naszej witryny internetowej, produktów lub usług.
  • Jeśli użytkownik poda dane karty kredytowej lub debetowej w charakterze sposobu płatności, korzystając z usług firm zewnętrznych zweryfikujemy poprawność podanych danych w celu zapobiegania oszustwom (szczegóły dotyczące transferu danych znajdują się poniżej).
  • Przekazane dane wykorzystujemy do rozpatrywania złożonych reklamacji dotyczących naszej witryny internetowej lub produktów i usług.
  • Dane będziemy wykorzystywać w związku z roszczeniami prawnymi, w celu zapewnienia zgodności prawnej oraz w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (dotyczy to także ujawnienia przez nas danych w związku z postępowaniem sądowym lub sporami prawnymi).
  • W oparciu o nasze uzasadnione interesy będziemy okresowo korzystać z usług zewnętrznej agencji marketingowej w celu skontaktowania się z użytkownikami w kontekście naszych produktów. Polityka prywatności firmy zewnętrznej jest dostępna tutaj.
  • Dane wykorzystamy w celu zaproponowania użytkownikom produktów podobnych do tych, które wcześniej u nas zakupili.
  • Dane niektórych osób wykorzystamy do zaproszenia ich do udziału w naszych badaniach marketingowych.
 • Jeśli użytkownik udzieli odpowiedniej zgody, wykorzystamy jego dane osobowe do następujących działań:
  • Wysyłania materiałów marketingowych dotyczących naszych produktów i usług lub innych produktów i usług, dostarczanych przez nasze filie i starannie dobranych partnerów biznesowych.
  • Pliki cookie i podobne technologie stosujemy zgodnie z naszymi informacjami o plikach cookie.
  • Jeśli dane będziemy wykorzystywać do innych celów, które wymagają uzyskania kolejnej zgody, skontaktujemy się z użytkownikami w stosownym czasie.
 • Dla celów określonych przepisami prawa:
  • Na wniosek władz lub organów ścigania prowadzących dochodzenie.

Jakie dane należy ujawnić?

Jeśli użytkownik składa zamówienie lub chce wziąć udział w promocji lub loterii, ujawnienie imienia, nazwiska, adresu i aktualnego adresu e-mail jest obowiązkowe. Bez podania tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówień ani zapewnić udziału użytkownika w loteriach i promocjach.

Ujawnienie wszelkich dodatkowych danych jest nieobowiązkowe. Brak numeru telefonu może spowodować opóźnienia w przypadku reklamacji lub żądań usług (np. jeśli nie jesteśmy w stanie skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie).

Jak wycofać zgodę lub nie wyrażać zgody na marketing bezpośredni?

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie swojej dowolnej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Po wycofaniu zgody przerwiemy odpowiednie przetwarzanie danych.

W niektórych przypadkach możemy wysyłać użytkownikom reklamy bezpośrednie bez ich zgody. W takim przypadku istnieje prawo do rezygnacji z tego typu marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie. Aby zrezygnować, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości, jeśli była to wiadomość elektroniczna. Można również skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych.

Komu, gdzie i kiedy udostępniamy te dane?

Firma ACCO Brands może przekazywać dane osobowe użytkowników innym firmom należącym do grupy ACCO Brands w celu realizacji zamówień, wzięcia udziału w loteriach lub w innych działaniach marketingowych. W niektórych przypadkach możemy również przekazać dane osobowe użytkowników niektórym agencjom w celu realizacji zamówień, przeprowadzenia loterii lub działań marketingowych.

W przypadku otrzymania przez nas żądania od organów rządowych lub regulacyjnych możemy przekazać dane osobowe w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy jest to konieczne, zgodnie z prawem, do ochrony naszych uzasadnionych interesów.

Dane osobowe użytkowników przekażemy również procesorom, którzy będą je przetwarzać w imieniu Kensington EMEA w wyżej opisanych celach. Procesorzy obejmują dostawców usług hostingowych, serwisowych, operatorów call center, agencje reklamowe oraz dostawców usług spedycyjnych i logistycznych.

Jeżeli nasza firma lub jej część zostanie sprzedana lub zintegrowana z inną firmą, możemy ujawnić dane osobowe użytkowników naszym konsultantom oraz konsultantom potencjalnego nabywcy i przekazać je nowym właścicielom firmy.

Dane będziemy przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy zapewniona będzie odpowiednia ich ochrona. Ma to miejsce w przypadku, gdy dany kraj jest przedmiotem decyzji Komisji UE o odpowiedniej ochronie danych, dane są odpowiednio chronione przez standardowe klauzule umowne lub gdy odbiorca posiada certyfikat Ochrony Danych Osobowych (Privacy Shield). Kopia odpowiedniego mechanizmu może być dostarczona na życzenie klienta na adres DataPrivacy@acco.com.

Śledzenie za pomocą Google Analytics

Używamy rozwiązania Google Analytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej. W tym kontekście przekazujemy dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej do naszego procesora Google Inc. Spółka Google sporządza dla nas raporty statystyczne dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej.

Jeśli użytkownik nie chce być śledzony przez Google Analytics, może zainstalować dodatek do przeglądarki, który zablokuje śledzenie przez Google Analytics.

Serwisy społecznościowe

W różnych miejscach na naszych witrynach internetowych wdrożyliśmy funkcje serwisów społecznościowych. Obejmuje to:

 • Łącza do witryn internetowych Kensington na portalach społecznościowych
 • Przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”
 • Zagnieżdżone treści takie jak filmy

Zagnieżdżone treści mogą być wykorzystywane przez dostawców powyższych funkcji do identyfikacji użytkownika, źródła odwiedzin i sposobu korzystania z naszych witryn internetowych.

Kiedy użytkownik korzysta z funkcji rekomendacji, przekazuje on adres URL danej witryny internetowej do wybranego portalu społecznościowego. Następnie kilka sieci natychmiast uzupełnia łącze o fragment treści udostępnionej przez naszą witrynę internetową. W przypadku większości portali społecznościowych przed zapisaniem lub przekazaniem danych użytkownik jest proszony o potwierdzenie.

Na naszych witrynach internetowych zintegrowaliśmy narzędzia serwisów społecznościowych od następujących dostawców:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • WordPress

Należy pamiętać, że nie mamy wiedzy ani wpływu na to, w jaki sposób serwisy społecznościowe obsługują informacje przekazywane im i czy informacje te są udostępniane innym witrynom internetowym. Zalecamy, aby w każdym przypadku dokładnie zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności.

Jakie mam prawa?

Użytkownik ma prawo:

 • Zażądać uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Zażądać uzyskania kopii swoich danych osobowych.
  Skorygować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie uzyskanej od użytkownika zgody lub w celu realizacji umowy, użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o podanie ustrukturyzowanego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu danych przekazanych naszej firmie.
 • Ponadto użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych pod pewnymi warunkami, np. gdy nie musimy przetwarzać danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązania umownego lub innego zobowiązania prawnego lub gdy wykorzystujemy te dane do celów reklamy bezpośredniej.

Prawa te mogą być ograniczone, na przykład, jeśli podczas realizacji żądania użytkownika zostaną ujawnione dane dotyczące innej osoby lub jeśli użytkownik wnioskuje o usunięcie danych, do których przechowywania jesteśmy prawnie zobowiązani.

Aby skorzystać z tych praw lub zrezygnować z marketingu bezpośredniego, można kliknąć przycisk „Dostęp do uprawnień do danych” w stopce lub odwiedzić witrynę https://mydata.accobrands.com/. Jeśli istnieją nierozwiązane problemy zgłoszone użytkownika, ma on prawo złożyć skargę do unijnego organu ochrony danych w swoim miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu, gdzie wg niego doszło do naruszenia.

Jak można się skontaktować z firmą?

Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem DataPrivacy@acco.com lub:

ACCO Brands UK, 
Oxford House, Oxford Road,

Aylesbury,

Buckinghamshire,

HP21 8SZ

Numer telefonu: 0845 603 1730

Który dział w Kensington EMEA jest odpowiedzialny za moje dane?

Dane osobowe użytkowników są z reguły przetwarzane przez działy odpowiedzialne za ich przetwarzanie. Może to być dział sprzedaży, dział marketingu lub dział IT.

W szczególnych przypadkach inne działy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników, np. dział prawny w przypadku sporu prawnego.

Jak długo dane są przechowywane?

Przechowujemy i chronimy dane tak długo, jak jest to konieczne w związku z celami, dla których zostały one zebrane lub w inny sposób przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami i okresami przedawnienia.

Kiedy dane osobowe przetwarzamy dla celów marketingowych lub za zgodą użytkownika, są one przetwarzane do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, a następnie przez krótki okres po tym działaniu – potrzebny na realizację żądania użytkownika. Zapisujemy również informacje o tym, że użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o zaprzestanie przysyłania pozycji marketingu bezpośredniego lub o nieograniczone w czasie przetwarzanie danych, co pozwala nam w przyszłości uszanować prośbę użytkownika.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa witryny internetowej, przechowujemy je tak długo, jak długo użytkownik aktywnie korzysta z naszych witryn internetowych.

Jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją umowy lub konkursu, dane te będziemy przechowywać przez 6 lat od ostatniej interakcji użytkownika z naszymi systemami.