Driverfri SD4839P USB-C

Driverfri SD4839P USB-C

9-i-1-design med fire USB-porte

Universel Windows-kompatibilitet

Lær mere

Skip to Content Skip to footer
For at se indhold, der er specifikt for din placering, skal du vende tilbage til det land eller den region, der svarer til din placering.

Forslag

  • Ingen forslag

Site Pages

Chevron Icon

 

 

Oplysninger om produktgaranti

Hos Kensington har vi de højeste standarder for vores produkter, og vi står bag dem med en række garantier. Det er hjulpet med til at gøre os førende inden for tilbehør til stationære computere og mobilenheder, og vi har nydt virksomheders tillid over hele verden i mere end 35 år, som ”den professionelles valg”. For at se detaljer i din garanti, kan du bruge søgefunktionen øverst til højre på denne side til at finde dit produkt. Hvis du kender garantitypen, kan du også klikke på det relevante afsnit herunder.

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garanterer kun den oprindelige køber, som har købt dette produkt hos en Kensington-autoriseret forhandler eller distributør om, at dette produkt vil være uden fejl i materiale og udførelse ved normal brug og service. Kensington forbeholder sig ret til, før de har nogen forpligtelse i henhold til denne begrænsede garanti, at inspicere det beskadigede Kensington-produkt, og alle udgifter for forsendelse af Kensington-produktet til Kensington til inspektion, skal udelukkende betales af køberen. For at kunne høre ind under denne begrænsede garanti skal køberen indgive klagen til Kensington inden 60 dage, efter fejlen er opstået, og skal fremvise et acceptabelt bevis på oprindeligt ejerskab (som original kvittering, registreret garantibevis, online registrering, eller anden dokumentation, som Kensington finder acceptabel) for produktet. KENSINGTON skal efter eget valg reparere eller udskifte den defekte enhed, der er omfattet af denne garanti. Bevar den daterede salgskvittering som bevis for købsdato for det oprindelige køb. Du skal bruge den til enhver garantiservice. For at opretholde denne begrænsede garanti skal produktet have været håndteret og brugt som foreskrevet i vejledningen, der følger med denne garanti. Denne begrænsede garanti dækker ikke nogen skade som følge af uheld, forkert brug, misbrug eller uagtsomhed. Denne begrænsede garanti er kun gyldig, hvis produktet bruges sammen med det udstyr, der er angivet i produktboksen. Se venligst produktboks for detaljer, eller ring til KENSINGTONs tekniske support. Denne begrænsede garantien kan ikke overføres og gælder ikke for nogen køber, som har købt produktet fra en sælger eller distributør, som ikke er autoriseret af Kensington, inklusive men ikke begrænset til køb på auktionssteder på internettet. Denne garanti påvirker ikke andre juridiske rettigheder, du måtte have ifølge loven. Kontakt KENSINGTON på www.support.kensington.com eller via et af de nedenstående tekniske supportnumre for at høre om garantiserviceprocedurer.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI

BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, DER ER INDEHOLDT HERI, FRASIGER KENSINGTON SIG, I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ALLE GARANTIER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I DET OMFANG, AT EN UNDERFORSTÅET GARANTI KAN EKSISTERE IFØLGE LOVEN, ER SÅDANNE GARANTIER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI.

NOGLE STATER/PROVINSER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DETTE PRODUKT, SOM ANGIVET HERI, ER DIN ENESTE BEFØJELSE. KENSINGTON KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABTE INDTÆGTER, TABT FORTJENESTE, TAB AF ANVENDELSE AF SOFTWARE, TAB ELLER GODKENDELSE AF DATA, UDLEJNING AF UDSKIFTNINGSUDSTYR, NEDETID, SKADE PÅ EJENDOM OG TREDJEPARTSFORPLIGTELSER, SOM ER UDFØRT PÅ BAGGRUND AF EN TEORI OM GENDANNELSE, HERUNDER GARANTI, KONTRAKT, LOVBESTEMT ELLER TORT. UANSET VARIGHEDEN AF EN BEGRÆNSET GARANTI ELLER EN GARANTI, SOM ER FORESKREVET AF LOVEN, ELLER I TILFÆLDE AF AT EN BEGRÆNSET GARANTI MISLYKKES I SIT EGENTLIGE FORMÅL, KAN KENSINGTONS SAMLEDE ANSVAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE KØBSPRISEN FOR DETTE PRODUKT. NOGLE STATER/PROVINSER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Vi er her for dig!

Få støtte