Skip navigation
Welcome to the Kensington site. We've directed you here based on your current location.
Suggestions
  • No Suggestions

 

 

Oplysninger om produktgaranti

Hos Kensington har vi de højeste standarder for vores produkter, og vi står bag dem med en række garantier. Det er hjulpet med til at gøre os førende inden for tilbehør til stationære computere og mobilenheder, og vi har nydt virksomheders tillid over hele verden i mere end 35 år, som ”den professionelles valg”. For at se detaljer i din garanti, kan du bruge søgefunktionen øverst til højre på denne side til at finde dit produkt. Hvis du kender garantitypen, kan du også klikke på det relevante afsnit herunder.

  • One-Year Limited Warranty
  • Two-Year Limited Warranty
  • Three-Year Limited Warranty
  • Five-Year Limited Warranty
  • Ten-Year Limited Warranty
  • Limited Lifetime Warranty
One-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (“KENSINGTON”) garanterer kun den oprindelige køber, som har købt dette produkt hos en Kensington-autoriseret forhandler eller distributør om, at dette produkt vil være uden fejl i materiale og udførelse ved normal brug og service. Kensington forbeholder sig ret til, før de har nogen forpligtelse i henhold til denne begrænsede garanti, at inspicere det beskadigede Kensington-produkt, og alle udgifter for forsendelse af Kensington-produktet til Kensington til inspektion, skal udelukkende betales af køberen. For at kunne høre ind under denne begrænsede garanti skal køberen indgive klagen til Kensington inden 60 dage, efter fejlen er opstået, og skal fremvise et acceptabelt bevis på oprindeligt ejerskab (som original kvittering, registreret garantibevis, online registrering, eller anden dokumentation, som Kensington finder acceptabel) for produktet. KENSINGTON skal efter eget valg reparere eller udskifte den defekte enhed, der er omfattet af denne garanti. Bevar den daterede salgskvittering som bevis for købsdato for det oprindelige køb. Du skal bruge den til enhver garantiservice. For at opretholde denne begrænsede garanti skal produktet have været håndteret og brugt som foreskrevet i vejledningen, der følger med denne garanti. Denne begrænsede garanti dækker ikke nogen skade som følge af uheld, forkert brug, misbrug eller uagtsomhed. Denne begrænsede garanti er kun gyldig, hvis produktet bruges sammen med det udstyr, der er angivet i produktboksen. Se venligst produktboks for detaljer, eller ring til KENSINGTONs tekniske support. Denne begrænsede garantien kan ikke overføres og gælder ikke for nogen køber, som har købt produktet fra en sælger eller distributør, som ikke er autoriseret af Kensington, inklusive men ikke begrænset til køb på auktionssteder på internettet. Denne garanti påvirker ikke andre juridiske rettigheder, du måtte have ifølge loven. Kontakt KENSINGTON på www.support.kensington.com eller via et af de nedenstående tekniske supportnumre for at høre om garantiserviceprocedurer.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI

BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, DER ER INDEHOLDT HERI, FRASIGER KENSINGTON SIG, I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ALLE GARANTIER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER ALLE GARANTIER FOR SALGBARHED OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I DET OMFANG, AT EN UNDERFORSTÅET GARANTI KAN EKSISTERE IFØLGE LOVEN, ER SÅDANNE GARANTIER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI.

NOGLE STATER/PROVINSER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DETTE PRODUKT, SOM ANGIVET HERI, ER DIN ENESTE BEFØJELSE. KENSINGTON KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABTE INDTÆGTER, TABT FORTJENESTE, TAB AF ANVENDELSE AF SOFTWARE, TAB ELLER GODKENDELSE AF DATA, UDLEJNING AF UDSKIFTNINGSUDSTYR, NEDETID, SKADE PÅ EJENDOM OG TREDJEPARTSFORPLIGTELSER, SOM ER UDFØRT PÅ BAGGRUND AF EN TEORI OM GENDANNELSE, HERUNDER GARANTI, KONTRAKT, LOVBESTEMT ELLER TORT. UANSET VARIGHEDEN AF EN BEGRÆNSET GARANTI ELLER EN GARANTI, SOM ER FORESKREVET AF LOVEN, ELLER I TILFÆLDE AF AT EN BEGRÆNSET GARANTI MISLYKKES I SIT EGENTLIGE FORMÅL, KAN KENSINGTONS SAMLEDE ANSVAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE KØBSPRISEN FOR DETTE PRODUKT. NOGLE STATER/PROVINSER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Download or View Additional Languages of the One-Year Limited Warranty

Two-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for two years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Two-Year Limited Warranty

Three-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for three years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Three-Year Limited Warranty

Five-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for five years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Five-Year Limited Warranty

Ten-Year Limited Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for ten years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Ten-Year Limited Warranty

Limited Lifetime Warranty Chevron Icon

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants only to the original purchaser of this product from a Kensington-authorized reseller or distributor that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service. Kensington reserves the right, before having any obligation under this limited warranty, to inspect the damaged Kensington product, and all costs of shipping the Kensington product to Kensington for inspection shall be borne solely by the purchaser. In order to recover under this limited warranty, Purchaser must make claim to Kensington within 60 days of occurrence, and must present acceptable proof of original ownership (such as original receipt, warranty card registration, online registration, or other documentation Kensington deems acceptable) for the product. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the original purchaser's date of purchase. You will need it for any warranty service. In order to keep this limited warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying this warranty. This limited warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details or call KENSINGTON technical support. This limited warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Kensington, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of law. Contact KENSINGTON at www.support.kensington.com or at one of the technical support numbers listed below for warranty service procedures.

DISCLAIMER OF WARRANTY

EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, KENSINGTON DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT THAT ANY IMPLIED WARRANTIES MAY NONETHELESS EXIST BY OPERATION OF LAW, ANY SUCH WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF THIS PRODUCT, AS PROVIDED HEREIN, IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. KENSINGTON SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST REVENUES, LOST PROFITS, LOSS OF USE OF SOFTWARE, LOSS OR RECOVERY OF DATA, RENTAL OF REPLACEMENT EQUIPMENT, DOWNTIME, DAMAGE TO PROPERTY, AND THIRD-PARTY CLAIMS, ARISING OUT OF ANY THEORY OF RECOVERY, INCLUDING WARRANTY, CONTRACT, STATUTORY OR TORT. NOTWITHSTANDING THE TERM OF ANY LIMITED WARRANTY OR ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, OR IN THE EVENT THAT ANY LIMITED WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, IN NO EVENT WILL KENSINGTON'S ENTIRE LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THIS PRODUCT. SOME STATES/PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND PROVINCE TO PROVINCE.

Download or View Additional Languages of the Limited Lifetime Warranty

  • Kontakt os
Kontakt os Chevron Icon

Support før salg: contact@kensington.com

Support efter salg: 80 250966

Live chat by BoldChat