Skip to Content Skip to footer
To see content specific to your location, return to the country or region that matches your location.
Förslag
 • Inga förslag

Sekretessmeddelande

 

Uppdaterad den 11 april 2019

För Kensington Computer Products Group EMEA är det mycket viktigt att skydda din integritet. Denna policy beskriver hur vi samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter. Den beskriver också de rättigheter du har när vi använder dessa uppgifter. Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller dina personuppgifter, kan du när som helst nå oss via DataPrivacy@acco.com.

Sammanfattning av denna policy

 • Vi på Kensington Computer Products Group EMEA kommer att använda dina personuppgifter uteslutande i syfte att bedriva affärsverksamhet, framför allt för att tillhandahålla våra onlinetjänster och för betalningsbehandling i samband med Kensingtons webbshop.
 • Vårt företag använder processorer för att behandla personuppgifter för vår räkning, till exempel leverantörer av molntjänster och plattformar för att driva våra marknadsföringskampanjer. Vi använder också leverantörer av betalningstjänster för att behandla kreditkortsuppgifter, och för att bättre skydda dessa uppgifter behandlar eller lagrar vi dem inte själva. Varje gång dina personuppgifter överförs kommer de att krypteras med 128 bitars SSL-kryptering.
 • När du väl har försett oss dina personuppgifter överför vi allmänhet inte uppgifterna till tredje part. En överföring av uppgifter till företag utanför Kensington EMEA kommer endast att ske vid behov för att tillhandahålla våra tjänster, för att behandla dina förfrågningar eller frågor eller för att behandla din beställning. Vi kommer vidare att överföra personuppgifter till relevanta myndigheter om detta krävs för att efterleva rådande lagstiftning. I andra fall kommer vi att begära ditt samtycke innan vi överför uppgifterna till tredje part.
 • Du har också rättigheter när det gäller hur dina uppgifter används. Om vi till exempel är beroende av ditt samtycke för marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke. Vi kommer att behandla din begäran så snabbt som möjligt för att förhindra ytterligare marknadsföring.

Vad täcker denna integritetspolicy?

Denna policy beskriver hur Kensington EMEA samlar in, använder och överför uppgifter när du använder vår webbplats eller våra onlinetjänster, när du köper våra produkter och när du interagerar med våra kundtjänstanställda eller vårt företag på andra sätt.

Vidare beskriver denna policy dina integritetsrättigheter, inklusive din rätt att invända mot olika typer av behandling. Mer information om dina rättigheter och hur du använder dem finns i avsnittet “Vilka rättigheter har jag?”

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du interagerar med våra webbplatser, när du använder vår webbplats eller våra onlinetjänster, när du köper våra produkter och när du interagerar med våra kundtjänstanställda eller vårt företag på andra sätt. Detta inkluderar:

 • Ditt namn, användarnamn och lösenord
 • Din personliga adress eller affärsadress, e-postadress och dina telefon-/mobilnummer
 • Ditt kön och födelsedatum
 • Din betalnings- och leveransinformation, inklusive fakturerings- och leveransadress
 • Din beställningshistorik
 • Dina marknadsföringspreferenser, inklusive alla behörigheter du har beviljat oss
 • Information om webbläsaren eller enheten med vilken du når vår webbplats

Hur använder vi dina uppgifter och vad är den rättsliga grunden för detta?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att uppfylla ett kontrakt eller vidta åtgärder i samband med ett kontrakt: Detta är relevant om du gör ett köp från oss eller om du deltar i en av våra kampanjer eller tävlingar. Detta inkluderar:
  • Verifiera din identitet;
  • Acceptera betalningar;
  • Kommunicera med dig;
  • Tillhandahålla kundservice; och
  • Ordna med leverans eller tillhandahållande av produkter, priser eller tjänster.
 • För att bedriva vår affärsverksamhet och uppfylla våra legitima intressen.
  • Vi använder dina uppgifter för att förse dig med dina begärda produkter och tjänster och för att svara på kommentarer eller klagomål som du kan ha skickat in till oss.
  • Vi använder dina uppgifter för att övervaka våra produkter, innehåll, tjänster och webbplatser, online såväl som offline, för att skydda och förbättra dem.
  • Vi använder uppgifterna du givit oss för att anpassa vår webbplats, våra produkter eller tjänster åt dig.
  • Om du använder ett kredit- eller betalkort som betalningsmedel, kommer vi också att använda tredje part för att verifiera giltigheten för det routingnummer, kontonummer och kortnummer du angivit och för att förhindra bedrägeri (se nedan för information om dataöverföring).
  • Vi använder uppgifterna du tillhandahållit för att granska klagomål från dig eller andra personer angående vår webbplats eller våra produkter eller tjänster.
  • Vi kommer att använda uppgifter i samband med rättsanspråk, för efterlevnad och lagstiftnings- och utredningsändamål (inklusive avslöjande av sådana uppgifter i samband med domstolsförfaranden eller rättsliga tvister).
  • Vi kommer emellanåt, baserat på våra legitima intressen, att använda en tredje parts marknadsföringsföretag för att kontakta dig angående våra produkter. Integritetspolicyn från tredje part finns här.
  • Vi kommer att använda dina uppgifter för att till dig marknadsföra produkter som liknar de som du tidigare har köpt från oss.
  • Vi kommer att använda uppgifter från vissa personer för att bjuda in dem att delta i våra marknadsundersökningar.
 • Om du ger ditt samtycke använder vi dina personuppgifter för följande aktiviteter:
  • Vi skickar riktat marknadsföringsmaterial för våra produkter och tjänster eller andra produkter och tjänster som tillhandahålls av våra dotterbolag och noggrant utvalda affärspartners.
  • Vi använder cookies och liknande teknik i enlighet med vår cookie-policy.
  • Om vi har för avsikt att använda uppgifter som kräver ditt samtycke för andra syften, kommer vi vid det tillfället be dig om ditt samtycke.
 • För rättsligt föreskrivna ändamål:
  • Efter förfrågningar från myndigheter eller åklagarmyndigheter som genomför en utredning.

Vilka uppgifter måste du informera oss om?

Information om förnamn, efternamn, adress och en aktuell e-postadress är obligatoriskt, om du gör en beställning hos oss eller om du vill delta i en kampanj eller tävling. Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter kan vi inte tillgodose dina beställningar och vi kan inte låta dig delta i tävlingar och kampanjer.

Information om ytterligare uppgifter är valfritt. Om du inte anger ett telefonnummer kan det uppstå förseningar vid klagomål eller serviceförfrågningar (t.ex. om vi inte kan nå dig via telefon).

Hur kan du dra tillbaka ditt samtycke eller hur kan du tacka nej till att få riktat marknadsföringsmaterial?

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, i alla fall där du har givit oss samtycke till att behandla dina uppgifter. I sådana fall avslutar vi den relevanta uppgiftsbehandlingen.

I vissa fall kan vi skicka dig riktad reklam utan ditt samtycke. I sådana fall har du rätt att när som helst välja bort denna riktade marknadsföring. Du kan göra detta genom att följa anvisningarna i meddelandet, om detta var ett elektroniskt meddelande. Alternativt kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Med vem, var och när delar vi dessa uppgifter?

Vi kan överföra dina personuppgifter till andra företag i ACCO Brands-gruppen för att behandla beställningar, tävlingar eller för andra marknadsföringsaktiviteter. I vissa fall kan vi också överföra dina personuppgifter till vissa byråer för att behandla beställningar, för tävlingar eller för marknadsföringsaktiviteter.

Om vi får en begäran från statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter kan vi överföra personuppgifter i den utsträckning detta krävs enligt lag eller om detta är nödvändigt för att skydda våra legitima intressen enligt rådande lagstiftning.

Vi kommer också att överföra dina personuppgifter till processorer som behandlar dessa uppgifter för Kensington EMEA:s räkning för ovan beskrivna syften. Dessa processorer inkluderar leverantörer av webbhotell, underhåll, callcenteroperatörer, reklambyråer samt frakt- eller logistikleverantörer.

Om vår verksamhet eller en del av vår verksamhet säljs eller integreras i ett annat företag, kan vi offentliggöra dina uppgifter till våra konsulter och till den potentiella köparens leverantörer. Sådana uppgifter vidarebefordras sedan till företagets nya ägare.

Vi kommer endast att överföra uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när tillräckligt hög datasäkerhet har tillgodosetts. Detta är fallet om landet är föremål för ett adekvat beslut av EU-kommissionen, om uppgifterna är tillräckligt skyddade av standardavtalsklausuler, eller om mottagaren är Privacy Shield-certifierad. En kopia av den relevanta processen kan tillhandahållas för din granskning på begäran till DataPrivacy@acco.com.

Spårning via Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av vår webbplats. I detta sammanhang överför vi uppgifter om användningen av vår webbplats till vår processor Google Inc. Google sammanställer statistiska rapporter till oss om användningen av vår webbplats.

Om du inte vill bli spårad via Google Analytics kan du installera ett webbläsartillägg, vilket förbjuder spårning av Google Analytics.

Sociala medier

På olika platser på våra webbplatser har vi implementerat funktioner i sociala nätverk/sociala medier. Dessa inkluderar:

 • Länkar till Kensingtons webbplatser på sociala nätverk
 • Knapparna “Gilla” eller “Dela”
 • Inbäddat innehåll, till exempel videor
 • Sådant inbäddat innehåll kan användas av leverantörerna av ovanstående funktioner för att identifiera dig, källan till ett besök och hur du använder våra webbplatser.

När du använder rekommendationsfunktionerna överförs webbadressen för respektive webbplats till det sociala nätverk som du har valt. Ett antal nätverk kompletterar sedan omedelbart länken med ett utdrag av innehållet från vår webbplats. På de flesta sociala nätverk behövs din bekräftelse innan detta sparas eller vidarebefordras.

Vi har integrerade sociala medieverktyg från följande leverantörer på våra webbplatser:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • WordPress

Observera att vi varken har kunskap eller inflytande om hur sociala nätverk hanterar informationen du delar med dem och om denna information görs tillgänglig på andra webbplatser. I varje fall rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy noggrant.

Vilka rättigheter har jag?

Du har följande rättigheter:

 • Att begära att vi ger dig information om behandlingen av dina uppgifter.
 • Att begära en kopia av dina personuppgifter.
 • Att korrigera, ta bort eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal, kan du be oss ge dig ett strukturerat, maskinläsbart format av dina uppgifter som du har lämnat till oss.
 • Du kan dessutom invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa villkor, till exempel när vi inte behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla en avtalsenlig eller annan juridisk skyldighet eller om vi använder uppgifterna för direktreklam.

Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om information om en annan person kommer att avslöjas under uppfyllandet av din begäran eller om du ber oss ta bort uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att lagra.

För att utöva dessa rättigheter eller om du vill välja bort riktad marknadsföring kan du klicka på “Data Rights Access” i sidfoten eller besöka https://mydata.accobrands.com/. Om du har olösta spörsmål har du rätt att lämna in ett klagomål till en EU-dataskyddsmyndighet på din bostadsort, din arbetsplats eller där du tror att en överträdelse har inträffat.

Hur kontaktar jag er?

Vi hoppas att vi har kunnat besvara dina frågor angående behandlingen av dina uppgifter. Om du har några frågor om behandlingen av dina uppgifter kan du kontakta oss på DataPrivacy@acco.com eller på följande adress:

ACCO Brands UK, 
Oxford House, Oxford Road,

Aylesbury,

Buckinghamshire,

HP21 8SZ

Telefonnummer: 0845 603 1730

Vilken avdelning på Kensington EMEA ansvarar för mina uppgifter?

Dina uppgifter kommer i allmänhet att behandlas av de avdelningar som ansvarar för respektive behandling. Detta kan vara försäljningsavdelningen, marknadsavdelningen eller IT-avdelningen.

I enskilda fall kan andra avdelningar komma åt dina personuppgifter, till exempel den juridiska avdelningen i händelse av en juridisk tvist.

Hur länge kommer ni att behålla mina uppgifter?

Vi upprätthåller och skyddar uppgifter så länge som det behövs i samband med de syften för vilka de har samlats in eller på annat sätt lagligen behandlats, inklusive vad som krävs i tillämpliga lagar och preskriptionstider.

Där vi behandlar personuppgifter i marknadsföringssyfte eller med ditt samtycke, behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att upphöra med detta och under en kort tid därefter (för att låta oss fullgöra din begäran). Om du har bett oss att inte skicka riktad reklam till dig eller behandla dina uppgifter på obestämd tid så registrerar vi detta för att kunna respektera din begäran i framtiden.

Om vi behandlar personuppgifter i syfte att skydda webbplatsen, kommer vi att behålla dina uppgifter så länge du använder våra webbplatser aktivt.

Om vi behandlar personuppgifter i samband med ett avtal eller en tävling kommer vi att lagra dina uppgifter i sex år efter din senaste interaktion med oss.