SD4839P Dock Promo

SD4839P Dock Promo

9-i-1-design med fyra USB-portar

Universell Windows-kompatibilitet

Lära sig mer

Skip to Content Skip to footer
To see content specific to your location, return to the country or region that matches your location.

Förslag

 • Inga förslag

Site Pages

Chevron Icon

Enhetssäkerhet: Innebörden av multifaktorautentisering (MFA)

 • november 03, 2022

Why-is-MFA-Needed.jpg

Multifaktorautentisering (MFA) är en autentiseringsprocess som kräver att användare måste ange minst två typer av identifieringsbekräftelse innan de får åtkomst till en enhet, ett program eller en applikation. MFA bidrar till att säkerställa att du är den person som du utger dig för att vara, innan du får åtkomst till potentiellt känslig information.

För att minska risken för cyberattacker kräver MFA ytterligare verifieringsmetoder utöver användarnamn och lösenord. Tvåfaktorsautentisering (2FA), eller sekundära faktorer, är typer av MFA.

Vid utvärdering av tänkbara datasäkerhetsmetoder är det viktigt att förstå de potentiella säkerhetsluckorna som förekommer när endast två faktorer används för att verifiera identiteten.

Även MFA ställs inför utmaningar. De omfattar statiska, oflexibla regler som oavsiktligt blockerar åtkomsten för behöriga användare. En välplanerad implementering av MFA kan däremot bidra till att säkra dina data och skydda dig mot att falla offer för en cyberattack.

Varför behövs MFA?

Allteftersom de digitala framstegen fortsätter framåt blir datasäkerhet exponentiellt viktigare. Företag och organisationer i alla former, storlekar och sektorer har anmält attacker cybersäkerheten, vilket kostar företag i USA miljontals i skadekostnader

Det ökar ansvaret på organisationer att implementera starkare datasäkerhetsåtgärder för att bidra till att förhindra dataintrång.

Att se till att alla använder säkra nätverk, starka lösenord och MFA-enheter för stärker datasäkerheten.

MFA-devices-improves-data-security.jpg

Fördelar med MFA: Anledningar till att använda multifaktorer

Visste du att 82 % av dataintrången omfattar den mänskliga faktorn? Den främsta fördelen med MFA är att minska på den mänskliga faktorn genom att kräva att användarna verifierar sina åtkomstbehörigheter. Genom att kräva att medarbetarna använder MFA ökar tilliten till att ditt företag prioriterar datasäkerhet.

Tillhandahålla säkerhet genom ett stort urval av lösningar

Det finns ett stort urval MFA-lösningar tillgängliga för att skydda dina data. Du kan använda dem på surfplattor, smartphones, bärbara datorer och servrar, med autentiseringslösningar som sträcker sig från mobilappar till biometri, till smarta kort till SMS i realtid.

Förhindra cyberattacker och säkerhetsrisker  

MFA kan förhindra attacker som kan äventyra många aspekter av ditt företag. Ju fler säkerhetsskikt som skyddar dina data, desto säkrare är de, och det minskar risken för att du faller offer för ett cyberbrott.

Integreringar för 2FA och MFA.

Du kan använda säkerhet med 2FA och MFA på alla enheter, program eller applikationer som har stöd för dem. Oavsett om det gäller allt från internetbank till e-handel och allt däremellan så infinner sig en trygghet genom flera säkerhetsskydd framför dina data. En lista över tjänster med stöd för 2FA finns i 2FA-katalogen

Med framstegen och den ökade användningen av datormoln har MFA blivit ännu mer kritiskt för säkerheten. De främsta leverantörerna av molntjänster i form av prenumererad tjänst har den senaste säkerheten, men även de systemen är endast begränsade till 2FA. 

Det går att lägga till ett tredje skyddsskikt genom att ange din egen faktor, t.ex. en biometrisk säkerhetsenhet. Använd de här enheterna med alla applikationer, program eller enheter som du måste skydda.

Typer av multifaktorautentisering

Det finns tre huvudtyper av MFA:

1. Något som du vet (kunskap)

Den här typen av MFA är något som du antingen har valt eller blivit tillsagd och kan vara:

 • PIN-koder
 • Lösenord
 • Säkerhetsfråga
 • Engångskod (OTP)

Something-You-Know-MFA.jpg

*Kunskapsbaserad faktorer (som engångskoder) kan också hamna i kategorin för ”något du har” eftersom du känner till dem, och du måste ha en smartphone tillgänglig för att kunna använda dem.

2. Något du har (ägodel)

Utöver att känna till föremålen ovan måste du även har dem i din ägo. Avseende föremål som du måste ha din ägo omfattar det däremot:

 • Säkerhetsbricka
 • Tagg
 • Smartphone

MFA-Something-You-Have.jpg

3. Något du är (rättmätighet)

Den bästa autentiseringsfaktorn är den som inte går att återskapa, kopiera eller stjäla från användaren, t.ex. ett unikt fysiskt attribut. De här enheterna känner av:

 • fingeravtryck
 • röstidentifiering
 • ansiktsigenkänning

Kensington Fingerprint Key.jpg

En undergrupp till den här autentiseringsmetoden skulle även kunna omfatta platsbaserade faktorer (eftersom du är på en plats). Det omfattar tillfällen när systemet läser av användarens IP-adress för att fastställa behörigheten. En annan faktor kallas för anpassningsbar autentisering eller riskbaserad autentisering, vilket innebär att systemet känner igen sammanhang och beteende. Den anpassningsbara autentiseringen upptäcker beteendemönster och fungerar därefter genom att be användarna att verifiera sin identitet. Ett exempel på det hade varit när en inloggning upptäcks på en geografisk plats utanför ditt normala rörelseområde, t.ex. när Gmail meddelar dig om att någon i Jakarta har försökt att logga in på ditt konto (i synnerhet om du aldrig har varit i Jakarta). Sådana mönster skulle även kunna omfatta vilken enhet som användaren loggar in med, tidpunkten då personen försöker logga in för att få åtkomst och vilken typ av anslutning som användaren har (dvs. VPS eller offentligt nätverk osv.)

MFA utan lösenord kontra engångskoder

Människor brukar förväxla MFA med 2FA. Tekniskt sett är 2FA en undergrupp till multifaktorautentisering. 2FA begränsar verifieringsfaktorerna till två faktorer, medan MFA omfattar fler än två faktorer för identifiering.

MFA utan lösenord avser enheter som kan användas för inloggningar istället för PIN-kod, lösenord, lösenordsfras eller kod. De här enheterna omfattar en faktor som antingen omfattar biometri för att identifiera dig eller kräver att du äger något, t.ex. en säkerhetsnyckel. 

Enheter för datasäkerhet som du kan lita på

Mer än hälften (56 %) av personer som jobbar med IT bekräftar att ett byte från lösenord till lösningar utan lösenord skulle förbättra en organisations säkerhet. Ytterligare 54 % hävdar att det skulle bli mer praktiskt för användarna om man slopade lösenorden. 

Hos Kensington behöver du inte offra säkerheten av praktiska skäl. Vi erbjuder ett stort urval av säkerhetsenhete och en säkerhetsportal online för enheter. Använd dina enheter både säkert och praktiskt med lösningar från Kensington.

När du behöver ökad säkerhet för att skydda dina data bör du välja dataskyddslösningar som du kan lita på!