4731
nl nl //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=nl&country=nl&publicSite=1&brandID=6
Kensington
We tonen u de Nederlands-versie van onze website… Wilt u liever een andere versie?

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke gegevens.

ACCO Brands en haar dochtermaatschappijen slaan uw privacy hoog aan.   In deze beleidsregels geven wij aan op welke manieren wij gegevens van u verzamelen, wat wij doen met de verzamelde gegevens en welke keuzes u hebt wat betreft het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door ons.

Deze beleidsregels zijn op al onze websites toegankelijk via een koppeling op alle webpagina's, gewoonlijk onder aan het scherm.

Wij nemen privacy zeer serieus en bij het opstellen van dit beleid hebben wij stappen gezet om te zorgen dat we rekening zouden houden met de normen en principes van beleidskaders voor gegevensverzameling en privacy overal ter wereld.

Ook passen we de Veiligehavenbeginselen toe van het privacykader van de VS en EU:

 • Kennisgeving (we laten u weten wat we verzamelen en wanneer we het verzamelen)
 • Keuze (we bieden u de keuze om geen gegevens over u te laten verzamelen)
 • Verdere doorgifte (we vertellen uitdrukkelijk hoe en waar we uw gegevens gaan doorgeven)
 • Toegang en betrouwbaarheid (we stellen u in de gelegenheid om de juistheid van uw gegevens te controleren)
 • Beveiliging (we beschermen al uw gegevens alsof ze van onszelf zijn, dus veilig)
 • Toezicht/handhaving (als we op een van deze vlakken falen, zullen we ons schikken naar eventuele handhavingsmaatregelen)

Nadere inlichtingen over het Safe Harbor-programma van het Ministerie van Handel van de VS vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/

1. Betrokken sites

ACCO Brands is een mondiale organisatie, met rechtspersonen, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die de hele wereld omspannen. Dit privacybeleid geldt voor alle websites en domeinen in eigendom van ACCO Brands en voor de websites en domeinen van onze volledige dochtermaatschappijen ('website'), behalve in gevallen wanneer een privacybeleid of -verklaring is opgenomen op een van de bovengenoemde websites die afwijkt van deze beleidsregels; in dat geval is dat/die eerste van toepassing.

2. Koppelingen naar externe websites en diensten

Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar websites en diensten van derden . Deze koppelingen zijn geen goedkeuringen van deze sites en dit beleid geldt niet voor deze sites. Aangezien dit beleid niet wordt gehandhaafd op deze websites van derden, adviseren wij u het privacybeleid van de betreffende website te lezen voordat u gebruikmaakt van de dienst of de site en eventueel persoonlijke gegevens opgeeft.

3. Faciliteiten voor winkelen o n line

Soms sluiten wij een samenwerkingsverband met de externe dienstverlener ter facilitering van onze diensten voor winkelen on line. De gegevens die tijdens het winkelen worden verzameld zijn in sommige gevallen eigendom van de externe partij die het online winkelen faciliteert. In dat geval is het privacybeleid van het betreffende beleid van kracht en adviseren wij u om zich daarover te informeren alvorens een bestelling te plaatsen. Deze externe bedrijven delen gewoonlijk informatie over uw transactie met ons, en die informatie slaan wij op.

Om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn, worden creditcardtransacties en het verwerken van bestellingen beheerd door gevestigde externe banken, process agents en distributiebedrijven. Zij ontvangen de informatie die ze nodig hebben ter controle en autorisatie van uw creditcardtransacties en om uw bestelling te verzenden. Bij het verzamelen van creditcardgegevens voor aankopen online bieden wij transacties via beveiligde servers die uw gegevens tijdens het doorsturen coderen, zodat ze niet door iemand kunnen worden onderschept en misbruikt.

4. Verzamelen van gegevens en persoonlijke informatie

Om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden, zullen wij gegevens over u opslaan, gebruiken en delen overeenkomstig dit beleid en de relevante registraties bij organen voor bescherming van persoonsgegevens.

Als u bijvoorbeeld om informatie vraagt, u inschrijft voor onze e-mails of om ondersteunend materiaal vraagt, uzelf of uw producten van ACCO Brands registreert, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, of solliciteert bij ACCO Brands, vragen wij u om persoonlijke gegevens ten behoeve van die transacties.

De soort informatie die u opgeeft zal per geval verschillen en kan persoonlijke gegevens omvatten zoals uw naam, leeftijd en adres. Soms kunt u ook gevraagd worden om profielgegevens zoals  uw voorkeuren of productkeuzes. Soms vragen wij u om een gebruikersnaam en wachtwoord die u alleen mag kennen.

Naast de informatie die u opgeeft verzamelen we soms mogelijk ook gegevens over u tijdens uw bezoek aan onze website of uw deelname aan een van onze marketingcampagnes. Deze gegevens verzamelen wij met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen die hieronder nader worden omschreven. Deze hulpmiddelen verzamelen gegevens over uw gedrag en uw computersysteem. Informatie zoals u w internetadres (IP-adres), welke pagina's u hebt bekeken en wat u gedaan hebt terwijl u zich op onze websites bevond.

Mogelijk zullen wij deze hulpmiddelen ook gebruiken bij onze e-mailmarketingcampagnes, om inzicht te krijgen in de koppelingen waar u op klikt en het materiaal dat uw belangstelling heeft.

ACCO Brands kan ook gegevens verzamelen uit commerciële bron om de gegevens die u hebt opgegeven of die we over u hebben verzameld aan te vullen en te controleren. Deze gegevens stellen ons in staat de betrouwbaarheid van onze informatie te waarborgen en uw informatie actueel te houden. Soms zullen we deze commerciële gegevens mogelijk gebruiken om iets over u te ontdekken. Zo zouden we aan de hand van uw IP-adres kunnen berekenen waar u zich ongeveer bevindt.

a. Cookies

Een ‘cookie’ is een klein gegevensbestand dat vanaf een website op de vaste schijf van uw computer wordt overgezet. ACCO Brands gebruikt cookies op onze website om aan u diensten en functies te kunnen leveren. Zo gebruiken we cookies om u te helpen bij het aanmelden bij uw account en om u een persoonlijke ervaring te kunnen bieden. Ook gebruiken wij cookies ten behoeve van continuïteit in uw activiteiten bij opeenvolgende bezoeken. Soms zullen wij ook cookies gebruiken voor toezicht op uw interactie met onze reclamecampagnes; deze cookies worden geleverd door een externe website, maar verschaffen ons informatie als u onze website bezoekt.

Cookies worden ingedeeld in twee categorieën, en op websites van ACCO Brands worden beide gebruikt:

Sessiecookies blijven niet achter op uw computer nadat u de browser sluit.

Permanente cookies blijven op uw computer staan totdat u ze verwijdert of tot ze vervallen. De meeste browsers accepteren cookies standaard automatisch, maar gewoonlijk kunt u cookies weigeren dan wel selectief accepteren door de voorkeuren van uw browser af te stellen.

Voor de volgende browsers vindt u online informatie over cookies via de volgende koppelingen:

Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

Wees u ervan bewust dat voor de juiste werking van een aantal functies op onze websites cookies vereist zijn. Als u cookies uitzet, heeft dat gevolgen voor uw belevenis op onze website.

b. Webbakens

Een webbaken is een elektronische afbeelding. Webbakens kunnen bepaalde dingen van uw computer volgen en kunnen activiteit rapporteren aan een webserver. Hiermee kunnen we iets van uw gedrag begrijpen.

Als u ervoor kiest om e-mails te ontvangen van ACCO Brands, gebruiken wij webbakens om uw reactie op onze e-mails bij te houden. Ook gebruiken wij ze om bij te houden of u op de koppelingen klikt en hoe laat en op welke datum u dat doet. Sommige van onze marketingpartners gebruiken webbakens om uw interactie met reclamebanners te volgen.

c. Ingebedde koppelingen

Bij koppelingen in onze e-mails en soms op de websites van derden kan tracking zijn ingebed in de koppeling. Deze tracking werkt via een omleidingssysteem. Het omleidingssysteem stelt ACCO Brands in staat om te begrijpen hoe de koppeling wordt gebruikt.

Sommige van deze koppelingen stellen ACCO Brands in staat om vast te stellen dat u persoonlijk op de koppeling hebt geklikt, en deze informatie kan worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens die wij over u in ons bezit hebben. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening aan u te verbeteren en om inzicht te verwerven in de effectiviteit van onze marketingcampagnes.

d. Websites en diensten van derden

ACCO Brands werkt met een aantal dienstverlenende technologiebedrijven op het gebied van marketingcommunicatie. Deze dienstverlenende technologiebedrijven kunnen verschillende methoden gebruiken om gegevens te verzamelen, waarmee de prestatie van de marketingcampagnes waarvoor we ze aanstellen kunnen worden verbeterd. De betreffende gegevens kunnen worden verzameld op onze websites en ook op de websites waarop onze marketingcommunicatie verschijnt. Zo verzamelen we mogelijk gegevens op websites van derden waarop onze reclamebanners zijn opgenomen.

5. Sociale media

Wij bieden functies aan op onze websites waardoor u met anderen kunt delen en contact maken via sociale netwerken. Deze functies maken verbinding met de diensten die verleend worden door de sociale netwerken, en daarom gelden de privacycontroles van de sociale netwerken.   Voordat u gebruikmaakt van deze hulpmiddelen adviseren wij u om u bewust te zijn van de privacy-instellingen van uw sociale  profielen en tevens om het privacybeleid van de betreffende netwerken te lezen. Deze sociale functies slaan vaak informatie op over u en over de zaken die u deelt of waar u opmerkingen over plaatst.

Als u persoonlijke informatie deelt via een openbaar forum of via sociale-netwerkfuncties op onze websites kan deze informatie door wie dan ook worden gelezen. ACCO Brands is daarom niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u op dergelijke forums publiceert.

6. Hoe we uw informatie gebruiken

Alle informatie die wij verzamelen en die u ons verschaft is gericht op het verbeteren van onze dienstverlening aan uw en uw ervaring bij interactie met onze merken. Zo kunnen we uw informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • kwaadaardige activiteit voorkomen en u een veilige ervaring aanbieden;
 • service en ondersteuning leveren voor producten die u bezit;
 • marketingcommunicatie aanbieden die effectief is en voor u geoptimaliseerd;
 • u op de hoogte houden van de nieuwste voordelen die  wij u aanbieden;
 • voorkomen dat wij u dingen toesturen die u niet interesseren;
 • definiëren voor welk materiaal u mogelijk belangstelling hebt;
 • onze websites op u toesnijden;
 • de effectiviteit van marketingprogramma's meten;
 • u uitnodigen om mee te doen aan wedstrijden;
 • leren over uw gedrag en proberen de dingen die wij ten behoeve van u doen te verbeteren;
 • u informeren over diensten en aanbiedingen die relevant zijn voor u.

Alle ervaringen, beoordelingen of aanbevelingen op onze website zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de opmerking.

7. Hoe we uw informatie gebruiken

ACCO Brands zal uw informatie nooit verkopen of verhuren aan een derde. Mogelijk onthullen wij uw persoonlijke informatie aan onze partners overeenkomstig dit beleid. Wij delen uw informatie op de volgende manieren:

ACCO Brands werkt met een aantal leveranciers in verschillende landen die ons helpen uw verzoeken te verwerken, klantenservice en ondersteuning aan te bieden, onze e-mailmarketingberichten te versturen en u de ervaring te bieden die u van onze merken mag verwachten. Wij delen uw informatie met deze leveranciers om hen in staat te stellen ons hun diensten te verlenen. Zij zijn contractueel gehouden om uw gegevens veilig te houden en niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het verlenen van de dienst waarom wij hen verzocht hebben.

Mogelijk zullen wij u soms de mogelijkheid bieden om te communiceren met bepaalde externe bedrijven. In deze situatie bieden wij u de mogelijkheid om ons opdracht te geven uw gegevens met het betreffende externe bedrijf te delen. Wij delen uw gegevens uitsluitend op deze wijze als u ons hebt verteld dat u bereid bent om ons dit toe te staan.

U kunt alleen gebruikmaken van de websites en marketingcampagnes van ACCO Brands als u ons toestaat informatie te delen met onze dochtermaatschappijen en internationale rechtspersonen. Als mondiale organisatie hebben wij systemen en processen in landen overal ter wereld en moeten wij dus in staat zijn uw informatie wereldwijd te verwerken, teneinde aan uw verzoeken te voldoen en u de ervaring te bieden waar u om gevraagd hebt. Dit delen is een verplichte voorwaarde als u ons informatie  wilt verschaffen.

Met uitzondering van hetgeen dat is omschreven in deze beleidsregels delen wij uw gegevens niet met derden, behalve onder een van de volgende omstandigheden

(i) reageren op rechtmatige verzoeken om inlichtingen door politie- en overheidsorganen;
(ii) voldoen aan een wet, verordening, dagvaarding of rechterlijk bevel;
(iii) onderzoeken en bijdragen aan de preventie van beveiligingsrisico's, bedrog en andere kwaadaardige activiteiten;
(iv) afdwingen/beschermen van de rechten en eigendommen van ACCO Brands of haar dochtermaatschappijen; of
(v) beschermen van de rechten of persoonlijke veiligheid van werknemers van ACCO Brands.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waaronder ACCO Brands besluit om activiteiten in bepaalde landen te kopen, verkopen of reorganiseren. In deze omstandigheden kan het nodig zijn om persoonlijke informatie te delen met of ontvangen van mogelijke of daadwerkelijke partners. In deze gevallen zal ACCO Brands proberen te zorgen dat alle gegevens beschermd blijven krachtens een gelijksoortig beleid.

8. Privacy van kinderen

ACCO Brands probeert niet actief gegevens van kinderen te verzamelen. We richten onze producten en diensten niet op kinderen en verwachten niet dat ze onze websites of diensten bekijken. Wij adviseren ouders en verzorgers om passende maatregelen te treffen om te voorkomen dat kinderen ongewenst informatie verschaffen op het internet. Als wij op de hoogte zijn dat we gegevens over kinderen hebben verzameld, zullen wij trachten die te wissen.

9. Uw keuzes en het selecteren van uw privacyvoorkeuren

ACCO Brands wil u relevante informatie verschaffen op basis van uw vragen.

U kunt keuzes maken over de inschrijvingsdiensten die wij aanbieden op het moment van gegevensverzameling of op elk gewenst tijdstip nadat u een bericht van ons hebt ontvangen of terwijl u bent ingeschreven voor een dienst. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat berichten gericht op transacties of service niet onder uw voorkeuren vallen, omdat deze niet bestemd zijn voor marketingcommunicatie, maar om een dienst te verlenen waar u om verzocht hebt.

De communicatie die u van ACCO Brands ontvangt, voldoen aan uw voorkeuren en aan deze beleidsregels. De communicatie die u ontvangt kan mogelijk hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling omvatten.

a. E-mailberichten na inschrijving

ACCO Brands biedt u de mogelijkheid u in te schrijven voor de ontvangst van e-mailnieuwsbrieven die u uitdrukkelijk aanvraagt of met de ontvangst waarvan u instemt.

Nadat u de aanvraag tot het ontvangen van deze e-mails hebt gedaan, kunt u zich er weer voor afmelden door de koppeling Voorkeuren wijzigen of Afmelden te selecteren. Ook kunt u de afmeldingsinstructies die onderaan ieder e-mailbericht staan volgen.

Wees u wel bewust dat uitschrijving gevolgen kan hebben voor andere diensten die u bij ons hebt aangevraagd, waarbij e-mailcommunicatie vereist is voor de aangeboden dienst.

10. Toegang tot en betrouwbaarheid van uw informatie

ACCO Brands streeft naar het betrouwbaar houden van gegevens. Wij hebben procedures ingesteld om te zorgen dat al onze gegevens in onvereenstemming blijven met de relevante kaders en wij treffen maatregelen om de betrouwbaarheid te bewaken. Wij zetten technologieën waarmee wordt geprobeerd de betrouwbaarheid van gegevens bij invoer en verwerking te handhaven teneinde deze doelstelling te verwezenlijken.

Waar wij u in staat stellen uw privégegevens in te zien, vragen wij u altijd om een gebruikersnaam en wachtwoord om bij te dragen aan de bescherming van uw privacy en uw veiligheid. Wij adviseren u uw wachtwoord te beschermen en niet te onthu llen aan derden.

Als u de persoonlijke informatie die u rechtstreeks aan ACCO Brands hebt verschaft wilt inzien en wijzigen, kunt u terugkeren naar de webpagina waar u de gegevens oorspronkelijk hebt ingevoerd en de instructies op die webpagina opvolgen, of rechtstreeks contact met ons opnemen voor hulp.

11. Uw persoonlijke informatie veilig houden

ACCO Brands gebruikt passende fysieke, technische en administratieve procedures om de informatie die wij verzamelen te beschermen, teneinde onbevoegde toegang en onthulling te voorkomen.

Wanneer wij informatie verzamelen of overbrengen via het internet, beschermen wij deze met behulp van codering, bijvoorbeeld met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer). Al onze gegevens worden opgeslagen in beveiligde faciliteiten met beperkte toegang en strenge beveiligingsprocedures.

12. Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, wordt dat op deze pagina bekendgemaakt. U kunt op deze pagina komen vanaf elke website waar dit beleid voor geldt door op de koppeling met het privacybeleid te klikken (normaal gesproken onderaan het scherm). Wij dateren altijd de wijzigingen, zodat u weet of u een gewijzigde versie bekijkt.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd in juli 2011.

13. Contact met ons opnemen

Wij waarderen uw mening en ontvangen graag uw feedback. Gebruik de contactmethoden zoals beschreven op onze websites om contact met ons op te nemen. Wilt u contact met ons opnemen over dit beleid of over uw persoonlijke gegevens, zorg dan dat u ons laat weten dat uw verzoek betrekking heeft op gegevensbescherming en privacy, zodat het wordt doorgestuurd aan het juiste team.

14. Andere beleidsregels en verklaringen

Lees dit privacybeleid in combinatie met onze wereldwijde verklaring betreffende ‘terms of use’ (gebruiksvoorwaarden)

15. Geldend recht

ACCO Brands is een mondiale organisatie met websites en computerfaciliteiten overal ter wereld. Mensen overal in de wereld hebben toegang tot onze website en diensten. Mocht deze overeenkomst onderwerp worden van een gerechtelijke procedure, dan schikken wij ons naar het recht van het land waar onze websites zich bevinden of op gericht zijn.

Wees u ervan bewust dat als u persoonlijke informatie verschaft aan onze websites:

(a) die informatie mogelijk naar een land zal zijn met andere wetten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer dan die van uw land of het land waarin u van de website of dienst gebruikmaakt;
(b) deze zal worden verwerkt overeenkomstig deze beleidsregels en het recht van het land waar de website zich bevindt of op gericht is.