Skip to Content Skip to footer
Suggestions
 • No Suggestions

 

Bijgewerkt op 22 juni, 2018

Bij Kensington Computer Products Group EMEA vinden wij het beschermen van uw privacy zeer belangrijk. Dit beleid beschrijft hoe we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, beheren en gebruiken. Het beschrijft ook de rechten die u heeft over het gebruik van deze gegevens. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of uw persoonsgegevens, kunt u ons altijd bereiken op Dataprivacy@acco.com.

Overzicht van dit beleid

 • Wij van Kensington Computer Products Group EMEA, gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zakelijke doeleinden, met name voor onze online diensten en het verwerken van betalingen voor de Kensington webshop.
 • Ons bedrijf gebruikt verwerkers die persoonlijke gegevens voor ons verwerken, zoals cloud serviceproviders en -platformen voor onze reclamecampagnes. We maken ook gebruik van betalingsdienstaanbieders om creditcardgegevens te verwerken en om deze gegevens beter te beschermen. We verwerken of bewaren deze gegevens niet zelf. Als uw persoonsgegevens worden overgedragen, worden deze gecodeerd met behulp van 128-bits SSL-codering.
 • Als u eenmaal uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen we deze gegevens over het algemeen niet doorgeven aan derden. Een gegevensoverdracht naar bedrijven buiten de Kensington EMEA vindt alleen plaats wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te verlenen, uw verzoeken of vragen te behandelen, of voor het verwerken van uw bestelling. Bovendien informeren we de relevante autoriteiten wanneer dit nodig is om te voldoen aan alle wettelijke eisen.  In andere gevallen zullen we eerst uw toestemming vragen voordat wij uw gegevens verstrekken aan derden.
 • U hebt ook rechten met betrekking tot de manier waarop uw gegevens worden gebruikt. Bijvoorbeeld, als wij u vragen om toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden, hebt u het recht om die toestemming op ieder moment terug te trekken. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk verwerken om verdere reclame te voorkomen.

Wat dekt deze gegevensprivacyverklaring?

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Kensington EMEA gegevens verzamelt, gebruikt en overdraagt bij uw gebruik van onze website of online diensten, wanneer u onze producten koopt, of wanneer u op een andere manier contact hebt met de medewerkers van onze klantenservice of ons bedrijf.

Verder worden in dit beleid uw privacyrechten beschreven, waaronder uw recht bezwaar te maken tegen verschillende soorten verwerking. Aanvullende informatie over uw rechten en hoe u ze kunt gebruiken is opgenomen in het gedeelte "Welke rechten heb ik?"

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u contact maakt met onze websites, wanneer uw onze website of online diensten gebruikt, wanneer u onze producten aanschaft en wanneer u contact hebt met onze klantenservicemedewerkers, of op andere wijze contact hebt met ons bedrijf. Dit omvat:

 • Uw naam, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Uw persoonlijk of zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw geslacht en geboortedatum
 • Uw betalings- en leveringsinformatie, inclusief factuur- en afleveradres
 • Uw bestelgeschiedenis
 • Uw marketingvoorkeuren, waaronder alle toestemmingen die u ons hebt verleend
 • Informatie over de browser of het apparaat waarmee u onze website bezoekt

Hoe gebruiken we uw gegevens en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om aan een contract te voldoen of om stappen te nemen naar het sluiten van een contract: dit is relevant als u bij ons een aankoop doet of als u deelneemt aan een van onze promoties of wedstrijden. Dit omvat:
  • Het verifiëren van uw identiteit;
  • Het accepteren van betalingen;
  • Het communiceren met u;
  • Het verlenen van klantenservice; en
  • Het regelen van de bezorging of levering van producten, prijzen of diensten.
 • Voor het uitvoeren van onze activiteiten en het nastreven van onze rechtmatige belangen.
  • We gebruiken uw gegevens om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt.
  • We gebruiken uw gegevens om toezicht te houden op onze producten, inhoud, diensten en websites, zowel online als offline, om deze te beschermen en te verbeteren.
  • Wij gebruiken de gegevens die u aan ons hebt verstrekt om onze website, producten of diensten voor u te personaliseren.
  • Als u een creditcard of betaalpas als betaalmiddel verstrekt, dan gebruiken we ook derden om de geldigheid van het routingnummer, het rekeningnummer en het kaartnummer dat u hebt ingevoerd te controleren om fraude te voorkomen (zie hieronder voor informatie over gegevensoverdracht).
  • Wij gebruiken de gegevens die u aan ons hebt verstrekt om klachten van u of anderen met betrekking tot onze website of onze producten of diensten te onderzoeken.
  • Wij gebruiken de gegevens in verband met juridische claims, voor naleving en regelgevende en onderzoeksdoeleinden (waaronder openbaarmaking van dergelijke gegevens in verband met gerechtelijke procedures of juridische geschillen).
  • Wij zullen uw gegevens gebruiken om u producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met producten die u eerder bij ons hebt gekocht.
  • Wij gebruiken de gegevens van sommige personen om hen uit te nodigen om deel te nemen aan ons marketingonderzoek.
 • Als u hiervoor toestemming geeft, gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:
  • Wij sturen u direct marketingmateriaal met betrekking tot onze producten en diensten of andere producten en diensten die door onze dochterondernemingen en zorgvuldig geselecteerde zakenpartners worden geleverd.
  • We gebruiken cookies en soortgelijke middelen, in overeenstemming met onze cookiemelding.
  • Als we gegevens gebruiken voor andere doeleinden, waarvoor uw toestemming is vereist, zullen we u op dat moment om uw toestemming vragen.
 • Voor wettelijk vastgelegde doeleinden:
  • Na verzoeken van de autoriteiten of juridische autoriteiten die een onderzoek uitvoeren.

Welke gegevens moet u openbaar maken?

Het openbaar maken van uw voornaam, achternaam, adres en uw huidige e-mailadres is verplicht als u een bestelling bij ons plaatst of als u wilt deelnemen aan een promotie of een loting. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we uw bestellingen niet verwerken en kunnen we u niet laten deelnemen in lotingen en promoties.

Het openbaar maken van extra gegevens is optioneel. Als u geen telefoonnummer opgeeft, kan dit leiden tot vertragingen in geval van klachten of verzoeken om service (omdat we u dan niet telefonisch kunnen bereiken).  

Hoe kunt u toestemming intrekken of hoe kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van direct marketingmateriaal?

U hebt te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken in alle gevallen waarin u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken. In dat geval beëindigen we de verwerking van de relevante gegevens.

In sommige gevallen kunnen we u zonder uw toestemming gerichte reclame sturen. In dat geval hebt u het recht om op elk moment af te zien van deze rechtstreekse marketing. Hiervoor volgt u de instructies in dit bericht, indien dit een elektronisch bericht was. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Met wie, waar en wanneer delen we deze gegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven in de ACCO Brands groep voor het verwerken van bestellingen, lotingen of andere marketingactiviteiten. In sommige gevallen kunnen we ook uw persoonsgegevens overdragen aan bepaalde instanties om bestellingen, lotingen of andere marketingacties te verwerken waarvoor u bent aangemeld.

Als we een verzoek van overheids- of regelgevende instanties ontvangen, zullen we deze persoonsgegevens mogelijk overdragen, voor zover dit wettelijk verplicht is of als dit noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen te beschermen.

We zullen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan websites via welke we bestellingen verwerken. Deze zullen deze gegevens verwerken voor Kensington EMEA voor de bovengenoemde doeleinden. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld aanbieders van websitehosting, onderhoud, callcentermedewerkers, reclamebureaus, expeditie- en logistieke dienstverleners.

Als ons bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd in een ander bedrijf, kunnen we uw gegevens openbaar maken aan onze adviseurs en aan de adviseurs van de potentiële koper en deze doorgeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

We zullen gegevens alleen buiten de Europese Economische Ruimte brengen indien er voldoende gegevensbescherming is gewaarborgd. Dit is het geval wanneer het land is onderworpen aan een geldend besluit van de Europese Commissie, als de gegevens adequaat worden beschermd door standaard contractbepalingen, of als de ontvanger is gecertificeerd door het Privacy Shield. Op verzoek kunt u ter informatie een kopie van het relevante mechanisme ontvangen door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@acco.com.

Traceren via Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren. Wij dragen de gegevens over het gebruik van onze website over aan onze verwerker Google Inc. Google Analytics stelt statistische rapporten voor ons samen over het gebruik van onze website.

Als u niet getraceerd wilt worden via Google Analytics, dan kunt u een applicatie in uw browser installeren die het traceren door Google Analytics zal verbieden.

Sociale media

Op verschillende plaatsen op onze websites hebben we functies voor sociale netwerken / sociale media ingebouwd. Deze gegevens omvatten:

 • Links naar Kensington-websites op sociale netwerken
 • De knoppen 'Vind ik leuk' of 'Delen'
 • Ingesloten inhoud, zoals video's

Dergelijke ingesloten inhoud kan door de aanbieders van de bovenstaande functies worden gebruikt om u te identificeren, de bron van een bezoek te vinden en te identificeren hoe u onze websites gebruikt.

Wanneer u de aanbevelingsfunctie gebruikt, geeft deze de URL van de betreffende website door aan het sociale netwerk dat u heeft gekozen. Een aantal netwerken vult dan onmiddellijk de link aan met een uittreksel van de inhoud van onze website. Bij de meeste sociale netwerken wordt u om bevestiging gevraagd, voordat dit wordt opgeslagen of doorgestuurd.

We hebben sociale media-tools van de volgende aanbieders in onze websites geïntegreerd:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram
 • WordPress

Houd er rekening mee dat wij geen kennis hebben van, noch invloed hebben op, de manier waarop sociale netwerken omgaan met de informatie die u met hen deelt en of deze informatie beschikbaar wordt gemaakt voor andere websites. We raden u aan om bij elke aanbieder het privacybeleid aandachtig te lezen.

Welke rechten heb ik?

U hebt de volgende rechten:

 • Verzoeken u informatie te verstrekken over de verwerking van uw gegevens.
 • Een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of beperken.
 • Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een contract, kunt u ons vragen om u een gestructureerd, digitaal overzicht te verstrekken van gegevens die u bij ons hebt ingediend.

 

Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting of als we de gegevens gebruiken voor gerichte reclame.

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld wanneer bij het inwilligen van uw verzoek gegevens over een andere persoon openbaar kunnen worden gemaakt of als u ons vraagt om gegevens te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren.

Voor het uitvoeren van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.  Als u te maken hebt met onopgeloste problemen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een Europese autoriteit voor gegevensbescherming in de plaats waar u woont of werkt, of op een locatie waar u denkt dat een overtreding heeft plaatsgevonden.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

We hopen dat we uw vragen over de verwerking van uw gegevens konden beantwoorden. Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens of als u zich wilt afmelden voor direct marketing, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@acco.com of te schrijven naar het volgende adres: 

ACCO Brands UK, 
Oxford House, Oxford Road,

Aylesbury,

Buckinghamshire,

HP21 8SZ

Telefoonnummer: (+44) (0)845 603 1730

Welke afdeling bij Kensington EMEA is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Uw gegevens worden over het algemeen verwerkt door de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende verwerking. Dit kan de verkoopafdeling, marketingafdeling, of IT-afdeling zijn.

In individuele gevallen kunnen andere afdelingen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de juridische afdeling in geval van een juridisch geschil.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

We bewaren en beschermen gegevens zo lang als nodig is in verband met de doeleinden waarvoor het is verzameld of anderszins rechtmatig is verwerkt, zoals vereist bij de toepasselijke wetgeving en verjaringstermijnen.

Als we persoonsgegevens verwerken voor reclamedoeleinden of met uw toestemming, verwerken wij deze gegevens totdat u ons vraagt om de verwerking te stoppen, en nog een korte tijd daarna (zodat we uw verzoek kunnen implementeren). We houden ook een register bij waarin staat dat u ons hebt gevraagd om u geen directe reclame te sturen of om uw gegevens voor onbepaalde tijd te verwerken, zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Als we persoonsgegevens verwerken voor de beveiliging van websites, dan bewaren we uw gegevens zolang u een actieve gebruiker van onze websites bent.

Als we persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een contract of voor een wedstrijd, dan bewaren we uw gegevens gedurende zes jaar na uw laatste interactie met ons.

Live chat by BoldChat