7468
cz cs //media.accobrandspartner.com/sections/leadimage.aspx?sku=THESKU&width=THEWIDTH&height=THEHEIGHT&language=cs&country=cz&publicSite=1&brandID=6
Zobrazujeme verzi našich webových stránek pro Česká Republika... přejete si raději jinou verzi?

Omezená celoživotní záruka

Společnost KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP („KENSINGTON“) poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování pouze původnímu kupujícímu tohoto výrobku od autorizovaného prodejce Kensington nebo distributora. Společnost Kensington si vyhrazuje právo, před vyplynutím jakéhokoli závazku v rámci této omezené záruky, na prověření poškozeného výrobku Kensington, přičemž všechny náklady na dopravu výrobku Kensington do společnosti Kensington ke kontrole bude hradit výhradně kupující. Aby bylo možné tuto omezenou záruku uplatnit, musí Kupující vadu nahlásit do 60 dní od jejího vzniku a musí dodat přijatelný důkaz o originálním vlastnictví výrobku (například originální účtenku, záruční list, online registraci nebo jiný dokument, který společnost Kensington považuje za přijatelný). Společnost KENSINGTON dle svého uvážení opraví nebo vymění vadnou jednotku, na kterou se tato záruka vztahuje. Uschovejte si datovaný doklad o koupi. Poslouží případně jako originální důkaz data nákupu. Ten je nutný k uplatnění práv na záruční servis. Podmínkou platnosti této omezené záruky je užívání a zacházení s produktem podle pokynů, které jsou poskytovány společně s touto omezenou zárukou. Tato omezená záruka nekryje poškození způsobené nehodou nebo nesprávným používáním. Tato omezená záruka je platná pouze v případě, že je výrobek používán se zařízením uvedeném na balení výrobku. Další informace naleznete na balení výrobku nebo vám je po zavolání poskytne technická podpora společnosti KENSINGTON. Tato omezená záruka je nepřenositelná a neplatí tedo pro kupující, kteří výrobek zakoupí od prodejce nebo distributora, který není společností Kensington autorizován, mimo jiné včetně nákupů z internetových aukčních síní. Tato záruka neovlivňuje žádná jiná zákonem stanovená práva. Chcete-li využít záruční servis, kontaktujte společnost KENSINGTON prostřednictvím webových stránek www.support.kensington.com nebo zavoláním na jedno z níže uvedených čísel technické podpory.

USTANOVENÍ O OMEZENÍ ZÁRUKY

S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST KENSINGTON V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY ŽÁDNOU DALŠÍ ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ČI ODVOZENOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI A/NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. JAKÉKOLI ODVOZENÉ ZÁRUKY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, JSOU OMEZENY TRVÁNÍM TÉTO ZÁRUKY NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ TRVÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK, TAKŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ NEMUSÍ BÝT PLATNÁ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

OPRAVA NEBO VÝMĚNA TOHOTO VÝROBKU ZA ZDE STANOVENÝCH PODMÍNEK JE VAŠÍM VÝHRADNÍM PRÁVEM. SPOLEČNOST KENSINGTON NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY MOŽNOSTI UŽÍVAT SOFTWARE, ZTRÁTY NEBO OBNOVENÍ DAT, NÁHRADU ZA ZAŘÍZENÍ, PROSTOJE, POŠKOZENÍ MAJETKU A NÁROKŮ TŘETÍCH OSOB, VZEŠLÝCH Z JAKÝCHKOLI PRÁVNÍCH VÝKLADŮ, AŤ UŽ V RÁMCI ZÁRUKY, SMLOUVY, ZÁKONA, FORMOU DELIKTU NEBO JINAK. BEZ OHLEDU NA ZNĚNÍ JAKÉKOLI OMEZENÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SELŽE JAKÁKOLI OMEZENÁ ZÁRUKA, BUDE MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ ROZSAH ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KENSINGTON VŽDY OMEZEN PRODEJNÍ CENOU TOHOTO VÝROBKU. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, V TOMTO PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEMUSÍ BÝT PLATNÁ. TATO ZÁRUKA POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA, NAVÍC MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH A PROVINCIÍCH LIŠÍ.

DOŽIVOTNÍ OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA BRAŠNY KENSINGTON PRO NOTEBOOKY PRODÁVANÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH: INDIE, JAPONSKO, KOREA, THAJSKO, FILIPÍNY, HONGKONG, TCHAJ-WAN, SINGAPUR, MALAJSIE, INDONÉSIE, VIETNAM A ČÍNA.